Listy
Zbożne deklaracje...

CABAN – Fala ZIEMI
● Nasz przyjaciel CHAOS ● Osobowość SZARAKA9 – 21 luty 2017

Fala ZIEMI, jedna z piękniejszych fal Tzolkin, otwiera przed nami furtki do ogrodu energii, tryskających z serca Ziemi i z serc mądrych ludzi. □ Gdy Stworzenie zostało dopełnione przez powołanie do życia mądrego człowieka, Stwórca uczynił mądrego człowieka strażnikiem ziemskiego ogrodu, aby go pielęgnował i chronił, i kontynuował proces ewolucji dalej. Cztery piąte procesu rozwoju przebiegło bez zakłóceń, aż nagle nastąpiło załamanie. Rozumni ludzie przestali słuchać rad mądrego człowieka, rozpierzchli się po Ziemi, nadużywali władzy, niszczyli ziemski ogród oraz siebie nawzajem. Jak podaje Popol Vuh, kiedyś znów nadejdzie czas, że ludzie się zjednoczą i przejmą odpowiedzialność za siebie i Ziemię.

Wraz z Falą ZIEMI nastał dogodny czas na zrzucenie woalu zapomnienia, zdefiniowanie od nowa priorytetów i przekonań, i dokonanie głębokiej korekty w sferze odpowiedzialności, podejścia do życia, światopoglądu... Przed nami dwie możliwości wyboru: „ścieżka wspólnoty, pokoju i życia w prawdzie, albo ścieżka lęku, rewolucji, agresji. Kiedy pójdziemy drogą życzliwości, wprowadzimy do życia harmonię. Kiedy pójdziemy drogą lęku, to przyciągniemy dramaty, rewolty, tematy spisków i problem przetrwania”. – Za M.Wimmer, Majowie. Tkacze Czasu…

»Nigdy nic nie zmienisz, walcząc z czymś, co istnieje.
Zmienić – znaczy zbudować nowy model i w ten sposób spowodować,
by to, co istnieje, stało się zbyteczne« – Fuller.

Siła nawigacji CABAN (czyt. kaban) kieruje nas ku przejściu, za którym stworzymy rzeczywistość taką, jaką mamy w sercach. Jeśli twoim marzeniem jest życie w pacyfistycznej społeczności, to teraz masz możliwość, by nią żyć już teraz w przyszłości. Jeśli skupisz energię na negatywnych, opartych na spisku, tematach, to zakotwiczysz się w hologramie lęku i ponurych scenariuszy życia w przyszłości. Nadszedł więc moment, abyś dokonał wyboru!

»Nie jest ważne, co robisz, tylko jak to robisz
i dlaczego tak właśnie robisz«.

Podążanie drogą życzliwości i życie miłością w sercu nie oznacza, aby schować głowę w piasek i zaprzeczać żywotnym problemom świata. Wszelkie uniki rodzą się z lęku – nie z miłości. Podążać ścieżką serca – znaczy dostrzegać problemy i działać odpowiedzialnie, świadomie, ze współczuciem, ale nie z litością i infantylnym altruizmem.

Zawsze gdy rozpadają się stare konstrukcje i powstają nowe, musi pojawić się chwilowy chaos, napięcie, nerwowość. Wiedz, że CHAOS jest naszym przyjacielem – znakiem tego, że świat przygotowuje się na przyjście. Dlatego zamiast lękać się tego, co nadchodzi, przygotuj się na to, co ma nadejść i z tylu stron, ilu jest ludzi na świecie. Jeśli nie oczyścisz teraz przestrzeni osobistej z lęku, negatywnie nastawionego ego, wcześniejszych traum, emocji, naleciałości psychicznych – to możesz sobie naprawdę bardzo zaszkodzić. To, jak będziesz używać swoich sił, zdolności, energii myśli i woli – jest właśnie twoim wyborem!

»WYBÓR nie może ograniczać się do zbożnych deklaracji,
lecz musi być poparty CZYNEM«.


Osobowość SZARAKA

W Fali ZIEMI odzwierciedla się szamańska mądrość ZAJACA oraz tajemnica „osobowości-SZARAKA”. ● Co ja szary człowieczek mogę?...Kwestie odpowiedzialności

Nie dziwmy się, że na finiszu procesu przebudzenia wzrasta poczucie lęku i niepewności wśród ludzi, odsłaniają się wynaturzenia psychiki, szelmowski spryt i cwaniactwo; prawda miesza się z fikcją – masa wybrzusza się, piętrzy, mutuje, aż w końcu rodzi się nowy trend i „krzykiem mody” staje się unikanie odpowiedzialności. – To tłumaczy, dlaczego coraz częściej słyszymy: – „W chwili popełnienia przestępstwa oskarżony był niepoczytalny psychicznie”. I tu następuje zgrzyt, pojawia się dylemat: – Jak odróżnić chorobę od kombinacji inteligentnego ego? Czy ktoś, kto w szczegółach obmyśla plan zbrodni, perfekcyjnie zaciera ślady, zmienia wizerunek, ucieka przed odpowiedzialnością za granicę, jest rzeczywiście chory? Przykładem jest sprawa brutalngo przestępcy, aresztowanego na Malcie. Od roku biegli nie mogą zdecydować, czy cierpi on na zaburzenia psychiczne, czy nie; sprawa ma jeszcze "drugi" wątek.
I tu pojawia się kwestia odpowiedzialności: kto powinien podjąć decyzję – biegły psychiatra czy sędzia?... □ A może współodpowiedzialni jesteśmy wszyscy, skoro Prawo Czasu stanowi, że nasz świat wewnętrzny odzwierciedla się w świecie zewnętrznym...

In lak’ech


Opracowanie: Hanna Kotwicka
Data publikacji: 9.02.2017, czwartek
dzień Gamma /czakra trzeciego oka
Kin 157 P, 1 Caban /Czerwona Ziemia