Listy
Z kim przestajesz...

KAN – Fala ZIARNA
● Pole gry w życie ● PCHŁA Szachrajka27 stycznia – 8 lutego 2017

W Fali ZIARNA nastąpi podsumowanie wyników zbiorowych działań ludzi w minionych trzech falach, w kwestiach tolerancji i respektu wobec inności (Wąż), przebijania się Prawdy przez gąszcz zakłamania (Zwierciadło), negacji postępu przez głupotę i usilnych prób wzlotu odartej z piór głupoty, kończących się wielkim „bęc!” (Małpa).

KAN jako przestrzeń nieograniczonych możliwości daje nam szansę odnalezienia się w realnej rzeczywistości na nowo, wykurzenia z głowy czarnowidztwa, uzdrowienia kompleksów, nabrania wiary i pewności siebie oraz nakreślenia nowej wizji przyszłości dla wszystkich. Aby nam to ułatwić albo też zobligować do działań, KAN stawia nas na „poligonie życia” podzielonym na dwa subpoligony, na których testujemy dowolne warianty i strategie. Na jednym z nich odbywają się 13-dniowe „manewry postępu pod wodzą ducha kreatywności”, na drugim „manewry niemożności pod wodzą ducha negacji”.

Ty wybierasz, w którym z nich chcesz uczestniczyć. Jeśli opowiesz się za umacnianiem postępu, to przez 13 dni nie wolno ci krytykować, możesz natomiast wyartykułować sposób, jak ulepszyć to, co burzy spokój, i zainicjować odpowiednie zmiany. Jeśli opowiesz się za duchem niemożności, przez 13 dni nie wolno ci na nic narzekać, za to możesz pławić się do woli w oceanie niemocy i bezmyślności. I jeszcze jedna uwaga: w każdej chwili możesz przejść z jednego poligonu na drugi, nie możesz jednak z nich uciec. KAN, po przeglądzie sił na obu poligonach, zbilansuje wyniki i wystawi ostateczną ocenę. Albo usłyszysz pochwałę, albo burę i wezwanie do odrobienia zaległości.

Musimy sobie uświadomić, że przeciwieństwa są niezbędnym wymogiem postępu i rozwoju w świecie ludzi. W wymiarze duchowym „dobro i zło” to duale, które nie mogą istnieć bez siebie, w wymiarze fizycznym „dobro i zło” to „wrogowie”, których zdolny jest pogodzić drzemiący w nas strażnik harmonii i spokoju, a nie publiczni „piewcy pokoju" ani też ich "fani” wylegający na ulice w obronie "wydumanej sprawiedliwości". Dziś, tacy samozwańczy „Katoni” w liczbie kilkuset czy kliku tysięcy jednostek chcą za pomocą „ulicy i zagranicy” narzucić całemu narodowi swoją egocentryczną wolę i powrót starych układów.

»Z kim przestajesz, tym się stajesz.«

W Fali KAN powinniśmy jak najszybciej „zdezynfekować swoją świadomość”, by wykurzyć mentalne pchły z głowy”, a potem na nowo zdefiniować priorytety i zastanowić się, czego naprawdę chcemy, oraz jaka przyszłość nam się marzy. Teraz mamy wyjątkową sposobność rozpostarcia skrzydeł i rozsiewania nasion MOŻNOŚCI w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym.

»To, co przed tobą i to, co za tobą,
jest niczym w porównaniu z tym, co jest w tobie.
Kiedy wniesiesz do świata to, co jest w tobie, wydarzą się cuda«
– H.D.Thoreau.

Medycyna PCHŁY


PCHŁA Szachrajka

Chcecie bajki? Oto bajka: Była sobie Pchła Szachrajka. Niesłychana rzecz po prostu, by ktoś tak marnego wzrostu i nędznego pchlego rodu mógł wyczyniać bez powodu takie psoty i gałgaństwa. (…) Długi czas się udawało Pchle z jej psot wychodzić cało. Aż tu przyszła klapa wreszcie – przyłapano Pchłę na mieście i zamknięto ją w areszcie... (Pchła Szachrajka, J.Brzechwa)

In lak’ech


Opracowanie: Hanna Kotwicka
Data publikacji: 25.01.2017, środa
Dzień Seli, czakra podstawy
Kin 142, 12 IK – Biały Krystaliczny Wiatr