Listy
Harmonie i heksagramy…

Część 2:
● Ciąg dalszy EDUKACJI z EB
● Miałeś chamie złoty róg…Fala Żółtego CZŁOWIEKA wraz z Falą Czerwonego WĘDROWCA, Białego ŁĄCZNIKA i Niebieskiego WICHRU domyka 52-dniową harmonię drugiego zamku oczyszczania, stabilizacji i wyzwań. Sposób interpretacji 52-dniowej harmonii jest analogiczny jak 4-dniowej. Żółta fala, jako szef harmonii, sumując wyniki Fali Wędrowca, Łącznika i Wichru, wskaże nam kierunek i zobliguje do działań.

Skoro mamy za sobą już trzy fale drugiego zamku Czasu, to na starcie czwartej fali odpowiedzmy sobie na trzy pytania:

1 ● Czy jako naród /lub twoja lokalna społeczność jesteśmy/jesteście już wolni, czy nadal zniewoleni chciejstwem, propagandą, lękiem?
2 ● Czy jako naród /lub lokalna społeczność uwolniliśmy się od pamiętliwości, czy też pałamy chęcią odwetu, zaciskamy pięści, prężymy muskuły?
3 ● Czy jako naród /lub lokalna społeczność zaczęliśmy naprawiać relacje, czy też dalej pogłębiamy podziały, zaszczuwając się nawzajem?

W skali narodowej sytuacja nie jawi się korzystnie. Wszyscy widzimy, że na potęgę łamane są prawa konstytucyjne, ograniczana wolność słowa, zgromadzeń, przekonań. Nikt nie jest pewny jutra. O obronności lepiej nie mówić. Opozycja też nie ma żadnej koncepcji na przyszłość, a to co mówi, to bełkot, czego przykładem jest „gabinet cieni” – iluzoryczny gabinet spragnionych władzy duchów przeszłości. Nihil novi (Nic nowego). Nie oznacza to jednak, że w przestrzeni energetycznej nic się dzieje. Tam wrze jak w tyglu. Wszystkie duchy walczą teraz o przetrwanie i mają do tego prawo.


„Nie stawiajcie zamków na piasku…

Tę przestrogę zlekceważyła poprzednia ekipa rządząca i lekceważy ją obecna. Poprzednicy na zmurszałym fundamencie państwa wznosili iluzoryczną konstrukcję dobrobytu, grając na uczuciach obywateli. Obecna ekipa powiela błędy poprzedników. Zamiast usunąć destrukcje i wzmocnić fundament państwa, stawia na iluzorycznej konstrukcji poprzedników kolejną wirtualną nadbudowę, grając na dobroci i pobożności obywateli. Fundament państwa, obciążony do granic, coraz bardziej się kruszy i pęka. Jeden gwałtowny ruch, a rozchybotana konstrukcja runie. □ Wtedy nie pozostanie nic innego, jak zaintonować: Miałeś chamie złoty róg, ostał ci się jeno sznur”. □ Wolna wola.

Przekładając to na język 4 heksagramów, łatwiej będzie zrozumieć, dlaczego procesy naprawcze spotykając się z tak wielkim oporem materii. Heksagramy nuklearne fal – bo o nich tutaj mowa – informują o praprzyczynie i prymarnym motywie. Mówią dlaczego tak musi się dziać i dokąd ma to nas zaprowadzić. Zwróćcie uwagę, że heksagramy się powielają, co podkreśla powagę chwili, ważność i moc informacji.

● Fala czerwona przeciera drogę do wolności. – Heks. nukl. 54, „Nieszczęśliwy związek”, podpowiada:
„To czas, w którym potrzebny jest takt i wielka ostrożność”. Heksagram mówi o trudach odbudowy więzi i jedności narodu. Należy działać z wyczuciem, patrzeć na bieg rzeczy z szerszej perspektywy”.

● Fala biała ostrzega: odwet nie przyniesie sukcesu. – H/n 54, „Nieszczęśliwy związek” (jak wyżej!), dopowiada:
„Nie jest to czas hazardu i demonstrowania siły”. Zamiast mówić o pokorze, trzeba być pokornym. Zamiast prężyć muskuły i wymuszać akceptację, trzeba o nią zabiegać. Kto nie potrafi okiełznać namiętności, staje się ich więźniem i pozwala, aby fałsz zajął miejsce prawdy. Nie można poszukiwać prawdy, opierając się o fałsz. Kto pojmie istotę emocji, nie da się im zniewolić i pozostanie ich panem, dzięki czemu osiągnie korzyści.

● Fala niebieska burzy stereotypy. – H/n 63, „Pełen sukces”, motywuje:
„Nastaną czasy, w których zapanuje spokój, wszystko w życiu będzie uporządkowane. Ale harmonia utrzyma się dopóty, póki uda się utrzymywać wszystko w równowadze” □ To jest naszym wspólnym celem, jednak do celu trzeba iść krok po kroku, trzymając się prawd duchowych.

● Fala żółta zapowiada koniec samowoli. – 63, „Pełen sukces” (jak wyżej!), edukuje, ostrzega, wymaga:
„Przygotujmy się na niespodzianki. Ale nie pozwólmy się zniewolić, nie popadajmy w stan zobojętnienia, bo zapanuje jeszcze większy nieporządek, a nasz zapał i wewnętrzna harmonia zostaną szybko zburzone”.

Opisy heksagramów zaczerpnięte z publikacji
Pu R'Tsy Yanga, M.Piaseckiej i Arcanum'89.


Ku pokrzepieniu

Taka opcja jak obecnie również została przewidziana w planie naprawczym ewolucji, co nakreśliłam w opracowaniu „Co przyniesie rok 2016-2017?”. Póki co nie ma powodów do paniki, ponieważ:

„Grzmot mają usłyszeć ci, co na szczytach władzy. Nie dotyczy on zwykłych ludzi. Nie trzeba się obawiać, bo ostrzeżenie nie jest kierowane bezpośrednio do zwykłych ludzi. Gdy zdasz sobie z tego sprawę, kamień spadnie ci z serca” (z. Co przyniesie”…, s. 33).

Jeśli rządzący pozostaną głusi i nie przejrzą na oczy, obecna konstrukcja państwa policyjnego RUNIE. Zawali się pod ciężarem ludzkich żądzy i obsesji. Kwestią czasu jest kiedy… To właśnie jest ten pozytywny aspekt w obecnej dramaturgii. Dotyczy to nie tylko Polski, ale też Europy i reszty świata.
Dla nas, Polaków, kulminacyjnym rokiem może okazać się rok 2017/2018 z energią nośną 12 Ziarna w portalu na Fali Wędrowca (!). Jest to kin wprowadzenia stanu wojennego. Ten fraktal uaktywni się w przyszłym roku, ponieważ tamta historia nie została rozliczona. Zróbmy wszystko, aby to już nigdy się nie powtórzyło.

Opracowanie: Hanna Kotwicka
Data publikacji: 3.12.2016, sobota
Alpha, czakra gardła /kin 11 Muluc