Listy
Okres: 9.07.–29.08.2023...

Czwarty ŻÓŁTY zamek
● Poziom dojrzałości społecznej52-dniowe spektrum czwartego zamku oświecenia i uświadomienia domyka się 29 sierpnia. W tym okresie wszystkie działania powinny służyć wspólnemu dobru, a to co szkodliwe, wracało do nas jak bumerang. Tutaj przywódcy i liderzy zdawali egzamin z lojalności i mądrego zarządzania, a społeczeństwo ze współodpowiedzialności za to, co działo się w przestrzeni. Jednak większość ludzi pozostała obojętna. Na szczęście nie wszyscy. Podsumowanie wyników dokonało się na finiszu ostatniej fali zamku.

Oto jak wygląda bilans:

Fala ZIEMI (okres 9–21.07.) ukazała powszechną niewiedzę i zobojętnienie ludzi wobec szkodliwych działań decydentów, ale też próby poderwania społeczeństwa do masowych działań celem ukrócenia samowoli rządzących, np. akcja wysyłania maili do parlamentarzystów ze sprzeciwem wobec ustawy PGG.
Fala PSA (22.07. –3.08.) – zaakcentowała to, co „zgniłe”, czyli dwulicowość, fałszywe koalicje, zakulisowe układy, m.in. żałosny obraz parlamentarzystów: ignorancja, buta, prywata, pogarda dla ludzi, zdrada narodu za miejsce na liście partyjnej, dlatego nadsyłane listy bez czytania wyrzucali do kosza.
Fala NOCY (4–16.08.) – ujawniła skryte plany przywódców, sprzedajność decydentów, obłudę liderów, np. propaganda wyborcza, kontrola mediów, by trzymać społeczeństwo w niewiedzy.
● Funkcją Fali WOJOWNIKA (17–29.08.) było uzmysłowienie ludziom realnych zagrożeń, konsekwencji zgubnych ustaw i sytuacji, w jakiej znalazł się kraj. Dlatego czas zejść z obłoków na ziemię.

□ Wiele osób odcina się od ciemnej strony życia. Ich bierność wobec rozbuchanej samowoli decydentów oznacza niemą aprobatę dla ograniczania wolności, grabieży mienia na mocy zbójeckiego prawa, terroru psychicznego, tworzenia "inteligentnych 15-minutowych gett" i "globalnej wioski".

□ Każdy niech sam sobie odpowie, czy osoby, które mówią, że Źródło/Bóg/Stwórca uratuje ludzi prawych, nie uciekają od współodpowiedzialności? Czy w rzeczywistości nie postępują bardzo one samolubnie, by chronić własną energię i żyć beztrosko w swoim wirtualnym "pięknym" świecie kosztem pracy i energii innych ludzi? Gdyby „Bóg” miał pomóc umęczonym ludziom, zrobiłby to dużo wcześniej, zanim „Zło-Demoralizacja-Komercja” zawładnęły myśleniem większości.

□ To, co mamy pilnie do nadrobienia i zrobienia, wybrzmiało głośno w ostatniej fali zamku. I tak: Kilka dni temu ruszyła oddolna akcja społeczna zbierania podpisów pod ogólnokrajowym referendum obywatelskim. Trwa też akcja wysyłania maili i listów do kancelarii prezydenta z petycją o zawetowanie zdradzieckiej ustawy o prawie górniczym i geologicznym, zezwalającej na wywłaszczanie ludzi z ich ojcowizny i majątków bez odszkodowania, jeśli ich domy, działki, pola uprawne znajdują się na terenach wyznaczonych pod zatłaczanie pod ziemią spalin z krajów unijnych, lub jeśli pod ich domami i gruntami znajdują się złoża strategiczne. O tym będzie decydował główny geolog kraju i jego decyzja będzie nieodwołalna.


28.08.2023