Listy
Okres: 17 – 29 sierpnia 2023

Fala CIB – Fala Żółtego WOJOWNIKA
● Suwerenność
● Problematyka ludzi świadomychFala Żółtego WOJOWNIKA wprowadziła nas w przestrzeń oświecenia i niesienia światła w ciemność, czyli rozświetlania wszystkiego, co było do tej pory niewiadome, nieświadome lub co inni chcieli ukryć. Impulsy płynące z tego poziomu świadomości dopingują ludzi odważnych do podejmowania próby uświadamiania niewiedzących, a ludziom zalęknionym dodają odwagi do wyjścia z ukrycia i pokazania światu, że są.
Indianie południowoamerykańscy mówią: „Jeśli chcesz stać się sobą, żyć w harmonii z prawdą, naturą i ludźmi, powinieneś zjednoczyć w sobie trzy potencjały: mądrość kondora, wiedzę pumy i instynkt węża”.

KONDOR objawia to, co nad nami; jego mądrość uczy: „Bądź gotów puścić to wszystko, co nie jest we współbrzmieniu z tobą, a otworzy się przed tobą droga szczęścia”.
PUMA – przekazuje wiedzę o życiu doczesnym, pokazuje, jak wyrosnąć ponad własne ograniczenia; jej mądrość mówi: „Wyjdź z ukrycia, nie słuchaj bredni i czczej gadaniny. Siła tkwi w znajomości istoty rzeczy, obserwacjach i działaniu we właściwym momencie. Zbyt długie bycie samotnikiem, wycofanie się i obojętność sprawiły, że utraciłeś połączenie z ludźmi, życiem i światem”.
WĄŻ – odsłania to, co ukryte w głębi; uchyla rąbka tajemnicy: „Teraz uczysz się zarządzania i ukierunkowania energii, aby mogła popłynąć strumieniem. Każde słowo, myśl, uczucie, postawa, przesłanie, środek spożywczy, napój wyzwala reakcje w twoim ciele – może to być ból, napięcie, smutek, zmęczenie, kołatanie serca, albo odprężenie, lekkość, radość, spokój, zapał do pracy. – Co wybierasz? Jad czy uzdrowienie?”


Poziom dojrzałości społecznej

Fala WOJOWNIKA domknie czwarty 52-dniowy zamek dojrzewania i uświadomienia. Teraz każdy osobisty i kolektywny sukces musi służyć dobru wszystkich, w przeciwnym razie będzie on chwilowym złudzeniem i nie przyniesie nikomu pożytku ani prawdziwej satysfakcji. Tutaj bilansowane są działania w trzech poprzednich falach zamku. Teraz zarówno liderzy, jak i całe społeczeństwo zdają egzamin z zarządzania i odpowiedzialności za osiągnięte wyniki.

● Fala Czerwonej ZIEMI (9–21.07.) ukazała powszechne zobojętnienie wobec działań na szkodę ludzi i kraju.
● Fala PSA (22.07. –3.08.) – zaakcentowała to, co „zgniłe”, czyli zdradzieckie układy i fałszywe koalicje.
● Fala NOCY (4–16.08.) – ujawniła skryte plany przywódców, sprzedajność decydentów, obłudę liderów.
● Natomiast funkcją Fali WOJOWNIKA (17–29.08.) jest uzmysłowienie ludziom, zwłaszcza tym „świadomym i uduchowionym”, odcinającym się od ciemnej strony życia, że ich bierność wobec rozbuchanej samowoli decydentów oznacza pełną zgodę na ograniczanie praw człowieka i życie w niewoli. Osoby te próbują chronić własną energię, by żyć beztrosko w swoim świecie, tylko że odbywa się to kosztem energii i pracy innych. □ Co będzie do zrobienia na tym polu, dowiemy się na koniec fali.
13-dniowe spektrum fali
sierpień 2023