Listy
Kiny 194-200...

SIEDEM zagubionych POKOLEŃ


Okres od 15 do 21 sierpnia br. z kinami 194–200 /od 12 Maga do 5 Słońca przywołał do pola świadomości fraktal „siedmiu zagubionych pokoleń” lub inaczej "siedmiu zablokowanych świadomości". Nawiązuje on do odległych czasów, kiedy w duchowe pole Ziemi wtargnęły mroczne świadomości, tzw. mistrzowie genetycy, którzy zawęzili pole zmysłów człowieka i zmanipulowali ludzką świadomość.

Pierwszymi egzekutorami ducha manipulacji stali się kapłani babilońscy, inkarnujący się na Ziemi z atlantydzką karmą. Z Babilonu ten duch rozprzestrzenił się na Cesarstwo Rzymskie, Europę, a potem na cały świat i na blisko 6 tysięcy zawładnął świadomością ludzi. Trend zaczął się odmieniać dopiero pod koniec lat 80. ub. stulecia. Punktem zwrotnym była Harmoniczna Konwergencja z 16/17 sierpnia 1987 r. (dziś przypada 36, rocznica). Przez kolejne 5 lat ważyły się losy ludzkości. Wszystkie scenariusze były możliwe. Ostatecznie zwyciężył duch postępu i rozpoczął się proces stopniowego odblokowywania częstotliwości 7 potencjałów pieczęci.

● Pierwsza aktywacja (ok. 30%) dokonała się w latach 1993–2000 (+5 lat na ustabilizowanie wibracji), czego wyrazem było ożywienie się nurtów ezoterycznych;
● druga (ok. 60%) – w latach 2004/5–2010/11 (+ 5 lat) , stąd coraz większa dociekliwość ludzi i nowe spojrzenie na istotę Boga, dobro i zło-dobro, miłość, dogmaty, ideologie;
● trzecia (100%) – na przestrzeni 7 miesięcy, tzn. w okresie 30.05.-12.12.2012 (+5 lat); od grudnia 2017 ta energii dynamizuje proces oczyszczenia, przemian, masowego przebudzenia, socjalizacji życia.

SOCJALIZACJĘ należy pojmować jako proces przekazywania systemu wartości obowiązujących we współżyciu ludzi, wspólnot, narodów. Tym, co najbardziej go utrudnia, jest trzymanie się przeszłości, zaślepienie, obłuda, pochopne wnioski, fanatyzm, lęk przed zmianami, pasywność, chowanie się za plecami innych.

● Według Starszyzny rdzennych mieszkańców Ameryk na świecie żyje ok. 20% duchowych ludzi (to nie to samo co ludzie uduchowieni, przebudzeni, świadomi).

□ Teraz spójrz na siebie i powiedz: czy się przebudziłeś, czy dopiero się budzisz, czy też nadal śpisz w przeszłości.17.08.2023, kin 196 /1 Cib