Listy
Kluczowa tematyka...

Rok Białego Wiodącego MAGA
26.07.2023 - 25.07.202426 lipca 2023 rozpoczął się Rok Białego Wiodącego MAGA/5 Ix na Fali PSA/Oc, a wraz nim do pola duchowego Ziemi wpłynęła uniwersalna sprawiedliwość, jakiej dziś nie sposób sobie wyobrazić. Jest to piaty rok w 13-letnim cyklu Białego MAGA.

Tegoroczną przestrzeń wypełnia energia Fali PSA, stąd w centrum uwagi będzie partnerstwo i relacje między dwoma narodami. Nie trudno się domyśleć, o kogo tutaj chodzi. Natomiast energia nośna 5 MAGA, przyporządkowana do sfery duchowo-przyczynowej, będzie wskazywać kierunek ku wolności, prawości, samostanowieniu i prawdzie serca. Tutaj prawość wyrasta z naturalnej uczciwości człowieka wobec siebie; jej oznaką jest gotowość i wola wypowiedzenia i usłyszenia każdej prawdy oraz odwaga do zmierzenia się z trudnymi kwestiami i niepozostawienie niezałatwionym niczego, co pozostaje w dysonansie z prawdą serca.

Kin roku odsłania tylko jedną czwartą tegorocznego potencjału, natomiast całościowy potencjał zawiera się w czterech kinach tegorocznej harmonii. Harmonia rodzi się wtedy, kiedy cztery kiny w czerech kolorach współwibrują ze sobą synchronicznie.


Kluczowa tematyka roku
Zwróćcie uwagę, jak wymowne są przestrzenie czasowe, z którymi sprzężony jest obecny rok. Mamy tam wątek historyczny nawiązujący do rozbiorów, akcent amerykański, rosyjski i globalistyczny.

Teraz staje się jasne, dlaczego coraz częściej słyszymy:

● o „współczesnej Targowicy” i sprzedajności polityków – jeszcze większej niż za czasów carycy Katarzyny II; -
● o groźbie ostatecznego rozbioru Polski – czwarty rozbiór rozpoczął się wraz z wejściem Polski do UE i wciąż trwa, stąd niszczenie naszej gospodarki, kultury, państwowości; jednak dziś chętnych do rozdrapywania Polski jest więcej – w kolejce ustawiają się firmy amerykańskie, izraelskie, niemieckie, arabskie; do finalizacji planu potrzebna jest zmiana prawa – stąd przepychanie przez sejm haniebnych ustaw;
● o dyktacie Ameryki i wysługiwanie się Polską w zakulisowej wojnie amerykańsko-rosyjsko-chińskiej; wcześniej czy później Ukraina usiądzie do rozmów pokojowych z Rosją, a wtedy Polska za sprawą głupoty polityków stanie się największym wrogiem Rosji i to się na nas zemści;
● o zintensyfikowaniu tempa wdrażania globalistycznego ładu świata, którego plan zrodził się w 1944 roku wraz z powołaniem MFW, globalistycznej instytucji finansowej; teraz na przeszkodzie stoi gotówka, stąd taki nacisk na wprowadzenie waluty cyfrowej; to, czego nie zdołają narzucić rządy, zaczną robić banki poprzez zamykanie kont niepokornych - bez pieniędzy ludzie staną się bezbronni.

Informacje płynące z przeszłości do teraźniejszości mają nas ostrzec przed zagrożeniami, a nie straszyć. Chodzi o to, aby podjąć działania w skali masowej. Jednostki mogą zainspirować ludzi, ale siła tkwi w masach.

Aby zakończyć dobrym akcentem, warto podkreślić, że ton 5 zapowiada wyłonienie się dwóch przeciwstawnych autorytetów:
● JEDEN będzie natchniony Duchem, głoszący prawdę także tę niewygodną i motywujący ludzi do upomnienia się o wolność i równość wobec prawa;
● DRUGI będzie barwnie mówić, kusić obietnicami, odwoływać się do uczuć, ofiarności i potrzeby walki ze „Złem”, którego sam będzie ucieleśnieniem.

Nie wiadomo, za którym z nich pójdą ludzie. Wolna wola człowieka jest niepodważalna. Każdy musi ją respektować, nawet globaliści. Można mamić ludzi, prosić, grozić, szantażować, ale nic poza tym. To, czego się oni boją, to gniewu mas. I to jest naszą siłą. Tylko razem możemy zatrzymać ten najmroczniejszy w dziejach trend…


4.08.2023