Listy
3–22 czerwca 2023...

20 „magicznych” dni w Kalendarzu
z kinami 121 C–140 C środkowej kolumny Tzolkin
Co nam powiedziały?...Wszystkie wydarzenia w tym okresie zasługiwały na szczególną uwagę, ponieważ odzwierciedlały stan konstrukcji nośnej świata i kręgosłup moralny ziemskiej społeczności. Cztery środkowe kiny 129 C–132 C, nazywane „pępkiem Tzolkin”, to uniwersalne centrum, wokół którego krąży ludzkie życie. Informacje napływające w tych czterech dniach zawsze odnoszą się do sztuki życia i sztuki przetrwania, akcentują to, co wzbogaca życie, co mu zagraża i gdzie tkwią potencjalne pułapki.

Wydarzenia w centrum Tzolkin?

● Akcja odwetowa ukraińskich rolników na czterech przejściach granicznych pod hasłem: „Polska świnino wracaj do kraju”, „U nas wojna, u was 500+”. Zablokowali oni wjazd ciężarówek z polskim mięsem na Ukrainę. Taka wdzięczność!
● W H O uznała mięso wieprzowe za rakotwórcze. (!?)
● Korea Płn. dostała miejsce w radzie wykonawczej W H O. Przez kolejne trzy 3 lata reżimowe państwo, głodzące i torturujące swoich obywateli, będzie miało wpływ na decyzje dot. zdrowia i żywienia całego świata.
Natomiast informacje i sygnały zarejestrowane w pozostałych dniach z kinami siódmej kolumny Tzolkin oraz to, co ludzie zrobili z tą wiedzą, odzwierciedliły aktualny poziom uświadomienia społeczeństwa.

► Jakie to były informacje?

● Od września w lubelskich szkołach zostaną wprowadzone „pilotażowo” lekcje języka ukraińskiego, a od 2024 r. w całej Polsce. Nalegała na to ukr. minister edukacji od 2022 r. Podstawy programowe dla polskich szkół przygotuje strona ukraińska. □ Po co nam ten, nic nie znaczący na świecie, język? W rzeczywistości nie chodzi o polskich uczniów, ale ukraińskich – większość z nich mówi po rosyjsku i nie zna ojczystego języka. Tylko dlaczego my mamy za to płacić?
● Ukr. stowarzyszenia w Polsce chcą, aby ukraiński stał się drugim językiem urzędowym we wszystkich dużych miastach w naszym kraju.
● Skandaliczne ultimatum szefa ukr. IPN. Ceną za zezwolenie na ekshumację ofiar Wołynia jest odrestaurowanie pomnika OUN UPA na Podkarpaciu!
● PE zapowiedział ograniczenie produkcji i sprzedaży markowej odzieży do 2035 roku; ludzie powinni przestawić się na kupowanie odzieży używanej.
● Nowelizacja ustawy PGG, określanej „Lex wywłaszczenie”. Ruszyła akcja wysyłania sprzeciwu na adresy mailowe senatorów.
● Alarm prawników i lekarzy ws. nowego traktatu W H O.

Z tym będziemy się mierzyć w bliskiej przyszłości.

□ Przpominam, że osoby urodzone w dniu z kinem 129 C, 130 C, 131 C lub 132 C do 140 C powinny bardzo uważać, jakie informacje przyjmują do siebie i co wysyłają do otoczenia; są to bardzo specyficzne kiny narodzin.