Listy
Przed Spełnieniem...

Eb – Fala Żółtego CZŁOWIEKA
● Czas bilansu


Okres: 5 – 17 maja 2023


Fala CZŁOWIEKA domknie 52-dniowe spektrum białego zamku porządkowania sceny życia i stabilizowania procesów. Tutaj bilansowane są wyniki zbiorowych działań ludzi w pierwszych trzech falach zamku Czasu, czyli Fali WĘDROWCA (kwestie wolności i ograniczeń), ŁĄCZNIKA (kwestie kontroli i zagrożeń dla życia) i WICHRU (kwestie relacji i degradacji społecznej).

"Teraz ważne jest, aby dokładnie przyglądać się sprawom i nie popadać w przesadny pesymizm, bo istnieje realna szansa wyjścia z trudnej sytuacji. Gdy w życiu zapanuje nieład, to każda najdrobniejsza zmiana będzie prowadzić ku lepszemu i może być tylko lepiej. Dlatego trzeba przygotować się na nadchodzące zmiany i wynikającą z nich dezintegrację i starać się zachować równowagę. Teraz nie można pozwolić sobie na niedbalstwo. Gdy stare struktury zaczynają się rozpadać, nie można zważać na konwenanse i powszechną narrację. Należy wystrzegać się pozy, brawury i pychy, w przeciwnym razie wszystko pójdzie na marne". /Za Pu R’Tsy Yang, I Cing, heks. 63 – „Spełnienie” i 64 – „Przed Spełnieniem.
8.05.2023