Listy
Maj miesiącem niespodzianek …

JEDENASTY miesiąc WĘŻA
● Czas porządków i przygotowań
● Przeformatowanie myślenia2 – 29 maja 2023

Jedenasty, SPEKTRALNY, miesią to czas rozładowywania napięć, usuwania starych programów i przełamywania schematycznego myślenia.► Siłą nośną spektralnego miesiąca jest 11 Muluc/Czerwony Spektralny KSIĘŻYC na Fali WICHRU, bezpośrednio związany z prawem przyczyny i skutku; wniósł on do przestrzeni międzyludzkiej (=Fala Wichru) siłę oczyszczania, moc przełamywania blokad i przywracania naturalnej cyrkulacji energii między ludźmi (=11 Księżyc). Nie trudno się domyśleć, że teraz nadrzędną tematyką będzie zabezpieczanie się na przyszłość i przeciwdziałanie narzucanej nam ukrainizacji. Nie chodzi tu podsycanie niechęci do obywateli Ukrainy, ale o nasze własne dobro, zdrowie, bezpieczeństwo, godność i prawa. Problem w tym, że Ukraińcy nie chcą się asymilować, a jedynie przystosowują się do polskich warunków, biorą to, co daje im nasz rząd i stają się coraz bardziej roszczeniowi, nie mówiąc o nadużyciach.

► Jedenasty miesiąc ujawni to, co skrywa się pod grubą warstwą „emocjonalnego kurzu”. To, co twórcze, zacznie świecić naturalnym blaskiem. To, co nas przerazi lub rozjątrzy, będzie znakiem, że jest coś, czego dotąd nie zrozumieliśmy. A jeśli coś zaakcentuje się wyjątkowo mocno, będzie to kopia informacji, którą zlekceważyliśmy jako jednostka, grupa i społeczność. W takiej sytuacji trzeba będzie zrobić krok do tyłu, przywołać wcześniejsze zdarzenia i podjąć działania naprawcze. W przeciwnym razie napięcie będzie rosło, obciążało nas wszystkich i w końcu dojdzie do gwałtownych wyładowań, zamętu, niepokojów społecznych.

Wskazówki na 28 dni

»Może nasilić się wrażenie, że nic nie jest na swoim miejscu. W takich chwilach nie wolno popadać w przesadny pesymizm, lecz trzeba dokładnie przyjrzeć się sprawom i podjąć konkretne działania. Teraz każda najdrobniejsza zmiana będzie prowadzić ku lepszemu. Trzeba zacząć organizować się lokalnie, łączyć się w grupy, wymieniać spostrzeżenia i zawczasu zabezpieczać się na to, co się zbliża. Trzeba zachować nadzwyczajną czujność i ostrożność, tak jakbyśmy szli po kruchym lodzie. Jeżeli pozwolimy sobie na beztroskę, to szybciej niż myślimy, zapanuje chaos i wszystko pójdzie na marne. Będzie nam niezmiernie trudno otrząsnąć się i pozbierać.« /Za I Cing, heks. 64 i 63.