Listy
22 kwietnia 2023...

Dzień Planety Ziemi


W Dniu Planety Ziemi 22.04.2023, w Dniu Ziemi warto przypomnieć początki obchodów poświęconych Ziemi. Wielu nie wie, że José Argüelles był jednym z inicjatorów świętowania Dnia Planety Ziemi. Poprzez swoją pracę i działaniami starał się, aby planeta Ziemia dostała swój dzień w kalendarzu.

W 1969 roku José Argüelles zapoczątkował obchody Dnia Ziemi, organizując Festiwal Całej Ziemi (Whole Earth Festiwal) na Uniwersytecie Kalifornijskim. Zlecił on swoim studentom zaprojektowanie festiwalu, który jest równie ważny dla każdego mieszkańca planety. Dzięki tej akcji i organizacji festiwalu, wyzwolił on świadomość planetarną u studentów, kierując ich ku wyższym wartościom i szacunku dla wszystkiego, co ma życie. Święto całej Ziemi zrealizowano poprzez sztukę i kreatywność. Festiwal ten był prekursorem obchodów i upamiętnienia Dnia Planety Ziemi i odbywa się co roku.

Wizja Argüellesa trwa dalej. José Argüelles rozszyfrował wiedzę o kalendarzach Majów i ich matematyce, odkrył klucz do Tzolkin, przypomniał o historii Kosmicznej i Galaktycznej, Proroctwie Pakala Votana. On też zsynchronizował 13-księżycową rachubę z 260-dniowym Tzolkin i przekazał wiele cennych informacji ważnych dla nowych procesów ewolucyjnych.

José Argüelles poświęcił całe życie otwieraniu nowych ewolucyjnych dróg świadomości, pokojowi planetarnemu, rozwojowi jedności świadomości, manifestacji Nowej Ziemi. Poświęcił je na przekazywanie wiedzy Galaktycznych Majów i powrót do naturalnego czasu, naturalnych cykli i szacunku dla Matki Ziemi.
José Argüelles odszedł od nas w 2011 roku, był niestrudzonym orędownikiem kultury pokoju i wspólnej świadomości ludzkości, wspólnoty planetarnej, współzałożycielem P.A.N (Planetary Arts Network),
współtwórcą Prawa Czasu, prezesem Instytutu Badań Galaktycznych oraz projektu Noosfera II, którego celem jest promowanie idei integralności Ziemi jako dzieła sztuki. Sieć Sztuk Planetarnych jest częścią ruchu dla przywrócenia kalendarza 13 księżyców/28 dni i ponownego śledzenia naturalnych częstotliwości czasu.

Zastanówmy się, co musimy zmienić w sobie, aby żyć w harmonii z Matką Ziemią? Wszystkie zmiany zaczynają się od zmiany świadomości. Teraz znajdujemy się w nowym promieniu galaktycznym i teraz spływają na nas potężne wiązki energii. Zharmonizujmy się z nowym powiewem ewolucji i bądźmy zmianą, którą chcemy zobaczyć w Lak'ech! W każdym i we wszystkim!

● W tym roku kinem Dnia Planety Ziemi był 1 CAUAC, pierwszy dzień Fali Wichru - to bardzo dobry znak!
22.04.2023