Listy
Teraz już wiemy...

KALENDARZ ETIOPSKI
nośnikiem cennych informacjiNie ma przypadków – wszystko pojawia się we właściwym czasie. Niespodziewanie w naszej przestrzeni wypłynął kalendarz etiopski,w którym obecna era rozpoczęła się od narodzin Jezusa, wyliczonych przez mnicha Anonniosa z Aleksandrii na 9 r. n.e. Od roku zerowego kalendarz nie był modyfikowany, a więc podaje faktyczny upływ czasu. To by oznaczało, że w zachodniej chronologii dopisano 900 lat historii.

Wygląda na to, że kalendarzem etiopskim posługują się tzw. „elity Systemu”, ale dla zmylenia raz podają daty kalendarza gregoriańskiego, raz kalendarza etiopskiego. Straszy się ludzi apokaliptycznym rokiem 2030, tymczasem czas przełomu jest teraz. Rok 2030 to zasłona dymna, mająca uśpić naszą czujność. Jeśli ludzie prześpią ten moment, to w roku 2030 będzie po wszystkim i nic nie da się już zrobić.

Przeliczmy rok 2030 na kalendarz etiopski, biorąc pod uwagę początek i koniec roku, według klucza „minus 7” i „minus 8 lat” /zob. grafikę.

● W kalendarzu gregoriańskim data 1.01.2030 to w kalendarzu etiopskim 23.04.2022,
● 31.12.2030 to w kalendarzu etiopskim 22.04.2023.
Wniosek: Wdrażanie demonicznej Agendy rozpoczęło się w ubiegłym roku, a w 2023, po szczycie w Davos, nabrało tempa.

Kolejna, niemniej ważna data:
● 24.02.2022 to w kalendarzu etiopskim rok 2030.
Wniosek: Wojna na U… jest częścią składową realizacji planów Systemu.

Podobnie należy podchodzić do starych przepowiedni, które warto przetwarzać kalendarzem etiopskim, bo nie wiadomo, gdzie były one umiejscowione: czy w prawdziwym kalendarzu etiopskim, czy w zafałszowanym gregoriańskim.

□ Dla przykładu weźmy przepowiednię Baby Wangi o wybuchu III wojny światowej w 1917 r., której na szczęście nie było. Posługując się kalendarzem etiopskim wg klucza 7/8 lat do przodu (bo znamy tylko rok), wychodzi rok 2024 lub 2025. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Ludzie przejrzeli już grę, za którą stoi Ameryka i grę, którą prowadzą europejscy przywódcy, posłuszni egzekutorzy Systemu. Stąd tak liczne protesty antywojenne w Europie pod hasłem „To nie nasza wojna”. Niestety, polskie społeczeństwo siedzi cicho. Honor Polski ratuje jedynie grupa ludzi, skupionych wokół „Polskiego Ruchu Antywojennego”.

□ Warto samemu przeanalizować różne daty. Bezpłatny konwerter kalendarza etiopskiego można pobrać z Internetu. Daty najlepiej przeliczać dwutorowo, tzn. odpowiednio 7 lub 8 lat do tyłu, a potem 7 lub 8 lat do przodu.

► Na kalendarz etiopski zwróciła uwagę Dorota Oleksy, która badając różne rachuby czasu, dopiero w kalendarzu etiopskim spostrzegła zaskakujące korelacje dat z podstępnymi działaniami Systemu.

18.03.2023