Listy
Medycyna GOŁĘBIA...


Fala AHAU, Fala Żółtego SŁOŃCA
● Samodzielność – Równość – WiernośćOkres: 14 – 26 marca 2023

13-dniowa Fala SŁOŃCA otwiera przed nami spektrum ponadczasowej wiedzy i ekspansji Ducha Nowego Czasu. Tutaj proces stawania się świadomym nabiera kosmicznego tempa. Wiele słów diametralnie zmieni znaczenie. Zabawa się skończyła i czas wydorośleć. Teraz, niezależnie od poziomu uświadomienia, każdy nasz czyn jest badany pod kątem przestrzegania zasad Uniwersalnego Kodeksu Etycznego i Prawa Kinu.● Zgodnie z Uniwersalną Etyką – „żaden świadomie myślący człowiek nie może zmuszać drugiego człowieka do określonych czynów ani zmiany poglądów czy przekonań. Nie wolno czynić nic, co wywołałoby iluzję oddzielenia. Kodeks zezwala uświadamiać, dawać przykłady, zapoznawać z regułami gry i czekać, aż dana osoba sama podejmie decyzję, kiedy i z kim jej po drodze”.

● Z kolei Prawo Kinu wyraża się w trzech słowach: SAMODZIELNOŚĆ – RÓWNOŚĆ – WIERNOŚĆ. Samodzielność oznacza, że każdy człowiek musi respektować wolną wolę każdego człowieka, Równość - że każdy zajmuje pełnowartościowe miejsce w życiu, Wierność - że wolna wola człowieka zharmonizowana jest z wolą Źródła. Jest to jedyne czwartowymiarowe prawo, któremu podlega każdy człowiek, pojmowany jako istota czterowymiarowa, dlatego we wszystkich sytuacjach zobowiązany jest bezwzględnie je przestrzegać.

O ile neofitom więcej uchodzi na sucho, to tym, którzy „wiedzą”, już nie. Można powiedzieć, że im więcej wiemy, tym mniej nam wolno. Mimo to warto wiedzieć, rozszerzać świadomość, lepiej poznawać siebie, wybaczać, ćwiczyć silną wolę, mieć stały punkt odniesienia, by nie stracić orientacji w czasie i przestrzeni. Wiedzący poruszają się po orbicie spirali i gdy zatoczą krąg, spirala wynosi ich świadomość wyżej. Tym samym stają się niedostępni dla "trenerów zastraszenia" - słyszą jedynie ich rozpaczliwe "krzyki". Natomiast niewiedzący poruszają się po okręgu i choć robią to coraz sprawniej i szybciej, nie mogą wybić się wyżej; są więc idealną pożywką dla "trenerów strachu".

Co nas czeka?

W najbliższym czasie wiele będzie się działo, ale „zamiast lękać się tego, co się zbliża, lepiej zawczasu przygotować się na Nieuniknione. Idąc za tym przesłaniem, staraj się:
● precyzyjnie określić Źródło, któremu bezgranicznie ufasz,
● pielęgnować świadomość celu, do którego zmierzasz,
● podążać ku swojej pierwotnej tożsamości,
● nigdy nie wątpić w nienaruszalność twojej wolnej woli, którą muszą respektować nawet „najciemniejsze siły”!

□ Niebawem podzielę się z wami ważnymi spostrzeżeniami, których nie będę publikować na Facebooku.

□ Kończąc dodam, że w pierwszym dniu Fali Ahau Wydawnictwo PULSAR miało swoje tzolkinowskie urodziny – to już 30 galaktycznych lat.


Medycyna GOŁĘBIA

Nagualem Ahau jest GOŁĄB, przynoszący ludziom medycynę miłości i pokoju. □ Pojęcie „medycyna” oznacza „wszystko, co pomaga ci iść drogą współbrzmienia ze wszystkim”.

Wskazówki na 13 dni fali

Nie zapominaj, że „trenerzy strachu” tak łatwo nie odpuszczą i będą próbowali wykorzystać każdy moment twojej słabości, by ponownie zarzucić na ciebie sidła lęku. Daj im wyraźnie odczuć, że uodporniłeś się na wszystkie stare sztuczki, a nowych nie zamierzasz poznawać.

14.03.2023