Listy
Do przemyślenia...

New Age i ekumenizm
Dylematy Franciszka...Papież chce zjednoczyć wyznawców monoteistycznych religii, a tymczasem może on doprowadzić do schizmy w Kościele katolickim. Ekumenizm – jakkolwiek pięknie by nie zabrzmiał, to nic innego jak ideologia New Age, czyli gotowy program Systemu, mający zastąpić wszystkie religie. Dialog ekumeniczny zapoczątkował Jan Paweł II; był on pierwszym papieżem, który odwiedził meczet i synagogę i organizował wspólne obrzędy. Jego następca Benedykt XVI, konserwatywny teolog i tradycjonalista, wolał ustąpić z urzędu, niż ulec New Age. Pałeczkę papieża Polaka przejął Franciszek…

W międzyczasie sytuacja zaczęła wymykać się spod kontroli, rozszerzała się ludzka świadomość i zdolność percepcji, pustoszały seminaria duchowne, w Kościele Franciszka pojawiły się rysy. System nie znosi chaosu, dlatego wydarzenia musiały nabrać tempa. Skupiono się na infrastrukturze i teraz trzeba czekać na sygnał i zapowiadane powtórne przyjście „Bóstwa”. Dla dzisiejszej technologii holograficznej nie jest to problemem. Nie zdziwi więc, jeśli w określonym momencie katolicy ujrzą Chrystusa na niebie, muzułmanie Mahometa, żydzi Jahwe, aby wierni nie mieli wątpliwości. Po tym będzie można ogłosić zjednoczenie trzech wielkich religii z woli Najwyższego. Miejsca nowego kultu są już gotowe.

● W marcu br. oddano do użytku Dom Rodziny Abrahamowej w Abu Zabi – ośrodek edukacji, dialogu i modlitwy trzech religii: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu.

● Nie próżnował też Kościół: w Astanie, stolicy Kazachstanu, znalazł nowe, newagowskie miejsce z piramidą przesiąkniętą dziwnymi symbolami; tam od 2003 r., co 3 lata, spotykają się przedstawiciele różnych religii. Gdy wydarzy się „cud”, to nowa stolica apostolska i centrum nowego zarządzania duchowego są już przygotowane, taki Watykan bis.

□ Nasuwa się refleksja, że może mityczny „Lucyfer”, którego imię znaczy „Niosący Światło”, nie zbuntował się przeciwko Stwórcy, ale trzem Panom Materializmu: Pieniądz–Władza–Zniewolenie... I został celowo zdemonizowany, by prawda nie wyszła na jaw…


Magnetyczna siła JEDYNKI
Światło i Cień…


Tam, gdzie jest światło, jest też cień. Podobnie jest z mądrością światła i mądrością cienia.
Rzut oka na historię Kościoła:

● 16.07.1054 – kin 1 Cauac/Wicher – odnowa/chaos
… schizma wschodnia, rozłam na Kościół wschodni i zachodni
●20.09.1378 – kin 1 Chicchan/Wąż – siła przetrwania/żądza władzy
… początek wielkiej schizmy zachodniej
● 11.09.1417 – 1 Eb/Człowiek – siła woli/manipulacje
… koniec schizmy zachodniej
● 22.09.2001 – 1 Imix/ Smok – ufność/walka o rewir
… wizyta Jana Pawła II w Kazachstanie
● 12.09.2022 – 1 Etznab /Zwierciadło – prawda/fałsz
… wizyta Franciszka w Astanie w Kazachstanie
● 16.02.2022 – 1 Ix / Mag – prawość/podprogowe działanie
… inauguracja Domu Rodziny Abrahamowej w Abu Zabi
● 1.03.2023 – 1 Manik /Ręka – duch badawczy/naiwność
…udostępnienie Doliny Abrahamowej.


○ Człowiek decyduje, z którego bieguna chce czerpać wiedzę i który zasila swoją energią.
○ Tajemniczym zbiegiem okoliczności obok dat zawsze pojawia się kin z liczbą 1 lub inaczej tonem magnetycznym, symbolizującym: nowy początek □ formację, która w danej chwili jest źródłem □ centrum, z którego wyjdą dalsze impulsy w sferze zdefiniowanej przez stojącą obok pieczęć.