Listy
3 lutego 2023, kin 1 Smok P...

„CYSTERNY GŁODU” –
przestroga dla ludzkości z OHIO…3 lutego 2023, w środku miasteczka East Palestine w stanie Ohio, wykoleił się pociąg przewożący niebezpieczne chemikalia. Eksplozja wyglądała jak grzyb po wybuchu jądrowym. Z torów wypadło 38 cystern, w tym 5 z chlorkiem winylu, który w połączeniu z wodą daje kwas solny. [Gdyby trafił do rzeki, to płynąłby w niej kwas solny.] Służby zdecydowały przeprowadzić detonację kontrolowaną (pierwszy raz w historii światowego ratownictwa). W praktyce chlorek winylu z 5 cystern, które nie wybuchły, wypuszczono do gleby i podpalono. Nie było żadnej informacji w mediach. Władze próbowały ukryć ten fakt.

SKUTKI są przerażające, porównywalne z Czarnobylem. Rzeka Ohio została skażona. W promieniu 100 mil zdechły ryby, wszystkie zwierzęta hodowlane i domowe. Gleba została zatruta na pokolenia. Władze pozwoliły wrócić ludziom do domów, mimo iż z nieba wciąż lecą czarne paprochy, a w powietrzu unosi się chemiczny zapach drażniący nozdrza i gardło.

Z obszarów dotkniętych katastrofą ekologiczną pochodziła ogromna część czystej żywności dla Ameryki. Region ten zamieszkiwali mennonici, którzy z dziada pradziada praktykowali naturalne, organiczne rolnictwo. Glebę użyźniali obornikiem i nie używali żadnych chemicznych nawozów.

● Na marginesie: Kinem dnia 3 lutego 2023 był 1 Imix-P/Czerwony Magnetyczny SMOK w portalu, pierwszy kin w 260-dniowym kalendarzu galaktycznym Tzolkin.

□ PORTAL oznacza dzień pod szczególnym nadzorem, w którym do pola zbiorowej świadomości napływają potężne wiązki energii kosmicznej kosmicznej, naprowadzające ludzi na pierwotne tory ewolucji (dzieje się to w skali globalnej).
□ Liczba 1 zapowiada, że to, co przyciągnie szczególną uwagę, będzie miało ciąg dalszy.
□ Archetyp IMIX symbolizuje pramatkę-karmicielkę, pierwszy pokarm, zdrowe odżywianie.

► Czy teraz rozumiecie ten jakże ważny przekaz energii dnia do nas, ludzi? Czy nie wybrzmiało to jak krzyk umęczonej do granic Matki Ziemi i ostrzeżenie przed haniebnym niszczeniem naturalnych zasobów i sztucznie generowanym widmem głodu?...

► Społeczność ziemska ma 260 dni na powstrzymanie tego zgubnego trendu… Nie można już czekać. Zbyt wiele jest „zbiegów okoliczności” na świecie, w Europie i naszej biednej Polsce…

● Fakty są nieubłagane:
○ seria pożarów przetwórni ryb, zakładów spożywczych czy ferm drobiu na świecie, ○ tajemnicza bezpłodność kur niosek w USA, ○ zbłąkane rakiety spadające akurat na suszarnię zbóż, ○ preferowanie spożycia owadów w miejsce mięsa, ○ plany zalania wodą 400 tys. ha użytków rolnych i likwidacja 35 tys. gospodarstw w ramach odnowy bagien i przyrody, ○ limity hodowli i upraw, ○ obowiązek rejestracji zwierząt hodowanych na własne potrzeby i wiele innych...


26.02.2023