Listy
Medycyna Zająca...

LAMAT – Fala Żółtej GWIAZDY
● Kwiat ŻYCIA
● Kwiat DUSZYOkres: 21 stycznia – 2 lutego 2023

Fala Gwiazdy jako ostatnia fala Tzolkin odpowiada za końcowe podsumowanie stanu fizycznego fundamentu życia. W tym spektrum liczy się wewnętrzna HARMONIA, wrażliwość na piękno, samodyscyplina, takt, etyka, ład i porządek, a problematyką jest zawyżona skala wartościowania, idealizowanie życia, przewrażliwienie na punkcie własnej osoby, podatność na sugestie.
► Świadomość LAMAT wypływa z pierwotnej harmonii – świata nieskazitelnego piękna Ziemi, którego prawspomnienie zapisane jest w pamięci komórkowej ciała. To stąd wypływa podświadoma, ludzka tęsknota za czymś innym, nieopisanym, co trudno wyrazić słowami. PIERWOTNA HARMONIA nie jest abstrakcją, lecz żywą, namacalną rzeczywistością. Warunkiem ucieleśnienie tak pojmowanej harmonii jest umiejętność zjednoczenia spolaryzowanych potencjałów myśli, uczuć i doświadczeń, a nie samo dążenie do harmonijnego życia. Dlatego podążaj za intuicyjnym prowadzeniem Duszy, a dowiesz się – co, kiedy i z czym powinieneś zintegrować.

► W ciągu 13 dni fali będziemy mierzyć się z lekcją dysharmonii celem przywrócenia wewnętrznego ładu i porządku we wszystkich sferach życia, zaczynając od siebie. Następnym krokiem będzie przywracania światu normalności, co w obliczu tylu przekłamań i manipulacji będzie nie lada wyzwaniem.

► Naszym zadaniem jest przeciwstawić się podstępnej mocy ciemnych stron własnego Ja, jak również świata zewnętrznego. Przeciwstawić się nie oznacza demonizować przeciwników, traktować „mieszkańców nocy umysłu” jak potomków zła. Trzeba zdobyć się na odwagę, by wyjść z ukrycia, iść przez życie z wysoko podniesioną głową, nie dać się zastraszyć i robić swoje.

► Gwiezdny sektor

„Każda dusza ma swój indywidualny „gwiezdny sektor”, cel i ścieżkę. Natomiast umysł, zauroczony przez zewnętrzne przynęty materialne, zazwyczaj drepcze w cudzym sektorze, próbując skopiować czyjeś cechy lub powtórzyć cudzy sukces jako własny… Trudność polega na tym, że dusza nie myśli – ona wie, otrzymuje informacje z pola informacji bezpośrednio, bez analizy. Natomiast umysł przemyśliwa otrzymaną informację i przepuszcza ją przez analityczny filtr szablonu swojego światopoglądu”… Aby osiągnąć cel, „trzeba zsynchronizować wolę umysłu i dążenia duszy, doprowadzić je do jedności. Wtedy żagiel twojej duszy skieruje cię wprost do celu”. (Za V.Zeland, Transerfing rzeczywistości)Medycyna ZAJĄCA

Duchowym pomocnikiem LAMAT jest ZAJĄC, przynoszący ludziom medycynę odnowy energii życiowej.


Indywidualna droga harmonizacji

Zacznij ćwiczyć samodyscyplinę, porzuć ślepe naśladownictwo, zdaj się na odczucia i spraw, aby rozkwitnął twój sześciolistny Kwiat ŻYCIA. Każdy jego płatek symbolizuje określone działanie:

● PIERWSZY płatek odpowiada za to, co pogodne, piękne, dobre.
● DRUGI płatek odpowiada za koncentrację i opanowanie myśli.
● TRZECI płatek odpowiada za kontrolę zachowania i poskromienie samowoli.
● CZWARTY płatek rozwija w tobie spokój ducha i wyciszenie uczuć.
● PIĄTY płatek mówi: bądź otwarty i tolerancyjny wobec innych punktów widzenia.
● SZÓSTY płatek wskazuje, że powinieneś rozwinąć głęboką wdzięczność dla życia
…za jego dary i możliwości, które ci nieustannie przynosi.

Jeśli uczynisz JEDNOŚĆ swoją drugą naturą, twoja siła i światło zaczną promieniować na otoczenie, staniesz się gwiazdą przewodnią w ciemnościach świata materialnego.

Codziennie nad tym pracuj. „Wiedz, że twoje myśli, zanurzając się coraz głębiej w prawdę, nabierają mocy. Staraj się usłyszeć, a nie słuchać, a wtedy bez trudu wyczujesz Serce Stworzenia w każdym i we wszystkim. Wtedy rozchylą się płatki drugiego kwiatu – Kwiatu DUSZY i cała Natura będzie szeptać ci do ucha swoje tajemnice”. (H.Kotwicka, 2012. Początek końca czy radość początku, Pulsar 2010)
20.01.2023