Listy
Medycyna Pszczoły...

Eb – Fala CZŁOWIEKA
● Tak jak cenisz siebie, tak cenią cię inni.Okres: 18 – 30 sierpnia 2022

Fala Żółtego CZŁOWIEKA to spektrum mądrości życiowej i decyzyjności, w którym bardzo mocno akcentuje się prawo rezonansów „podobne przyciąga podobne”, a w centrum uwagi jest człowiek. Dlatego to, co zostało w stłumione w ludziach, musi wyjść na światło dzienne – „dół” musi obrócić się w „górę”. Tutaj kluczowym tematem jest WOLNA WOLA i odpowiedzialność za dokonane wybory, a problematyką – subtelne manipulacje, lawirowanie, obłuda.
► Fala CZŁOWIEKA odwołuje się do całej wiedzy i doświadczeń życiowych ludzkości. Impulsy wychodzące z tego poziomu dopingują nas do wymiecenia z głowy skostniałych przekonań, lęków, przesądów, zobowiązań bazujących na tym, co wypada lub nie wypada, by zrobić miejsce na nowe rozpoznania.


Medycyna PSZCZOŁY

Nagualem Eb jest PSZCZOŁA, przynosząca ludziom medycynę uwolnienia. □ Pojęcie „medycyna” oznacza „wszystko, co pomaga ci iść drogą współbrzmienia ze wszystkim”.


INDYWIDUALNA praca z energią

Falę CZŁOWIEKA zasilają dwa galaktyczne portale.


2 Ben P /Czerwony Biegunowy Wędrowiec P
– rozbudowuje sieć dróg w nowe przestrzenie prowadzące cię ku wolności.

5 Cib P /Żółty Wiodący Wojownik P
– bierze pod lupę skutki dokonanych przez ciebie manifestacji i ukierunkowuje cię na drogę rozwoju zgodną z planem Duszy.

● Jeśli chcesz poznać, jak dalece jesteś karmicznie powiązany z Falą EB, znajdź 2 lub 3 kiny z pieczęciami swojej rodziny solarnej i ustal, z którymi latami życia się wiążą. Zapisuj na bieżąco swoje obecne reakcje i spostrzeżenia. Jeśli coś szczególnego wydarzy się w konkretnych dniach, zastanów się, czego wcześniej nie zrozumiałeś i co chciała ci powiedzieć energia dnia.

● W trzynastym dniu fali
– spróbuj uchwycić analogie między obecną sytuacją wokół ciebie i wydarzeniami w minionych latach życia. Masz teraz optymalną możliwość skorygować ówczesne dysharmonie i usunąć je z kolektywnego pola świadomości. □ Dalsze wskazówki znajdziesz w podręczniku „Kod Inkarnacji”, t. 1.


21.08.2022