Listy
Medycyna Jaguara...

IX – Fala MAGA
● Przesilenie
● Główny motyw wyzwańOkres:1 – 13 czerwca 2022

Fala MAGA wprowadza nas w spektrum uniwersalnej sprawiedliwości i magii serca, która wyraża się poprzez prawość, lojalność, odpowiedzialność i potęgę dokonań wypływającą z wiedzy serca. Wiedza serca to mądrość natchniona boskim Duchem, a nie wiedza intelektualno-encyklopedyczna w naszym zachodnim rozumowaniu. Z kolei lojalność wyrasta z osobistych intencji i uczciwości wobec siebie. Być uczciwym oznacza być godnym zaufania. Dlatego największą pułapką w Fali MAGA są żądze, pokusy, samolubstwo, chciwość, matactwa, pogoń za zyskiem, karierowiczostwo, faworyzowanie swoich, nepotyzm.
„Świat potrzebuje ludzi, którzy chcą rozwiązywać problemy. Inicjatywa musi wyjść od jednostek, grup, mieszkańców gmin, miast, regionów, krajów. Jeśli wystarczająco dużo ludzi włączy się w ruch pozytywnych przemian, to intelektualiści pracujący w aparatach władzy – w rzeczywistości więźniowie biurokracji – będą zmuszeni do zreformowania systemu od wewnątrz… Bez reform zapanuje chaos, który z czasem doprowadzi do całkowitego załamania. (…) Zanim to nastąpi, wiele jeszcze będziemy musieli wycierpieć. W tej chwili jest to najprostszy sposób na przebudzenia spirytualnej świadomości. Dlatego nie dajmy się zdeprymować obecnemu stanowi świata. Promienie nowego słońca już teraz prześwietlają ciemność. Wielkie prawdy już znajdują rezonans w ludzkich umysłach i sercach. Aby je zrozumieć i dogłębnie pojąć, trzeba zacząć nimi żyć. Każda jednostka musi się przebudzić od wewnątrz, aby uwolnić się od zewnętrznych przymusów. Dziś celem i zadaniem zastępów oświeconych dusz – propagatorów nowej świadomości – jest wspieranie ludzi w tym procesie”. /E.J.Michael Quinn of the Sun.

● Zgodnie z prawem cykliczności, wszystko, co wyłoni się w ciągu 13 dni Fali MAGA, będzie wskazówką, czym trzeba pilnie się zająć, aby problemy przestały się nawarstwiać.

„Patrząc wstecz widzimy, że szybkie wkraczanie postępu we wszystkie aspekty życia powodowało coraz większe oddalanie się ludzi od synchronicznego pierwowzoru… Dynamika postępu cywilizacyjnego okazała się dynamiką asynchronizacji umysłu ludzkiego. Powstały stan afazji prowadził do chęci dominacji, ale nie do poczucia satysfakcji. Ten zgubny trend trzeba zatrzymać, choć walka o ludzkie umysły będzie trudna i bezwzględna”.


Energia JAGUARA

Nagualem Ix (czyt. iisz) jest JAGUAR.
13-dniowe spektrum MAGA

»Czas, abyś pojął, że jeden nikczemnik może pognębić ogół, jedna mroczna myśl – odebrać rozsądek, jedna namiętność w sercu – zburzyć spokój. Każda próba sił i piętnowanie innych tylko umacniają „zło”. Trop bezwzględnie „zło” w swoim otoczeniu i w sobie. Wyrwij z korzeniami najmniejszą jego drobinę. Zwróć się ku „dobru” i je pomnażaj. Dziel się z innymi swoim bogactwem duchowym i materialnym. (Za heks. 43 – „Przełom ○ Determinacja ○ Przesilenie /praprzyczyna wyzwań)

3.06.2022