Listy
Medycyna Zająca…

LAMAT – Fala Żółtej GWIAZDY
● Twoje spirytualne Ja
● Jak budować dobro?Okres: 6 – 18 maja 2022

Fala GWIAZDY to spektrum harmonii, wewnętrznego piękna, ładu i porządku. Tutaj główną tematyką jest SAMODYSCYPLINA, cierpliwość, tolerancja, a problematyką – SZUKANIE IDEAŁU, zawyżona skala ocen, robienie z igły wideł.
● Zawsze gdy w kalendarzu pojawia się Fala GWIAZDY, twój indywidualny dorobek przepuszczany jest przez coraz drobniejsze sito. W ten sposób wyłapywane są coraz mniejsze „kolczaste cząstki”, nie pasujące do twojego doskonałego prawzorca. Dlatego staraj się wygładzić to wszystko, co wpadło w twoją osobistą sieć w ciągu 13 dni fali.

● Falę GWIAZDY domyka kin 260 P, Żółte Kosmiczne Słońce w portalu, które przypomina, że w życiu najpotężniejszą mocą sprawczą jest świadoma miłość. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Jeśli chcesz uaktywnić tę moc w sobie, powinieneś nauczyć się najpierw świadomie kochać siebie. Kochanie siebie nie ma nic wspólnego z egoizmem, tak samo jak miłość do bliźniego nie oznacza miłości ponad wszystko.

● W ostatnim dniu fali, który jednocześnie domyka 260-dniowy spin Tzolkin, zastanów się i powiedz: ○ Czy już wiesz, jakie bodźce wniosła do gry Fala GWIAZDY dla wyrażenia twojego wewnętrznego piękna – piękna boskiej istoty dojrzewającej w czasie i przestrzeni? ○ Jak pojmowałeś miłość 260 dni temu, a jak pojmujesz ją teraz?

● Wiedz, że kiedy rozbudzisz w sobie siłę „gwiezdnego olbrzyma Lamat”, staniesz się dojrzałym współtwórcą ziemskiego ładu i harmonii. Być może, tu i ówdzie trzeba będzie wygładzić drobne nierówności. Dlatego bądź pokorny wobec mądrości losu, dbaj o zdrowie, pielęgnuj prawdę, określ klarownie priorytety. Tylko ludzie o wysokich wartościach moralnych, bezinteresowni, sumienni są w stanie zapanować nad nieprawością i budować dobro.


Medycyna ZAJĄCA

Duchowym pomocnikiem LAMAT jest ZAJĄC, przynoszący ludziom medycynę odnowy energii życiowej.Indywidualna droga harmonizacji

□ IMPULSY wysyłane z poziomu Fali GWIAZDY pomagają zharmonizować burzliwe procesy życia. □ DZIESIĄTY dzień akcentuje to, co należy zmienić w relacjach międzyludzkich, aby zapanował ład i spokój. □ DWUNASTY dzień pokazuje, gdzie tkwią twoje błędy myślowe. TRZYNASTY dzień wygładza absolutnie wszystko, co napotka na drodze. Jest on najważniejszym miejscem obserwacji, ponieważ tu manifestuje się duchowa istota człowieka, czyli twoje spirytualne Ja (od spirit - duch).
9.05.2022