Listy
W maju wiele się odmienia…

JEDENASTY miesiąc WĘŻA
● Chcieć to móc ● Czas na wiosenne porządki2 – 29 maja 2022

W każdym toczącym się procesie powstają odpady, które wcześniej czy później należy usunąć. Taką funkcję pełni 11, dlatego jedenasty miesiąc roku nazywany jest „spektralnym wywozem śmieci”. 11 jest liczbą mistrzowską, dlatego jeśli ludzie podejdą do wyzwań odpowiedzialnie, uporają się ze wszystkim po mistrzowsku.

Spektralny miesiąc to optymalny czas na niwelowanie napięć, tonowanie emocji, dopracowanie wyników. Chcieć to móc? Jednak dobra wola musi być po obu stronach.


► Siłą nośną miesiąca jest 10 Kan /Żółte Planetarne Ziarno, które wspiera kreatywność i wiarę we własne siły oraz przestrzega, że te same mury, które gwarantują nam pozorne bezpieczeństwo, stwarzają jednocześnie bariery dla ducha postępu i wolności.

Przesłanie na 28 dni:

»Trzeba ćwiczyć cierpliwość i nie koncentrować się na sprawach trywialnych. Aby sprawy ułożyły się dobrze, musimy skupić się na realnych zasobach i stawiać najpierw na to, co ma pierwszeństwo. Obecna sytuacja wymaga nadzwyczajnego wysiłku z naszej strony. Nie można działać gwałtownie, wpadać w panikę ani uciekać się do gróźb i przemocy. To, co jest najbardziej pożądane, to stopniowe naleganie, a nie sporadyczne zrywy. Emocje, brawura, ślepa pogoń za poklaskiem całkowicie przysłonią nam oczy. Wtedy przestaniemy dostrzegać, co naprawdę się liczy w życiu i skończy się to sromotną porażką.« /Za M.Pisecka i Pu R’Tsy Yang, I Cing, heksagramy 27 i 28.

► Wszystko, co w ciągu tych 28 dni nas przerazi lub rozjątrzy, będzie znakiem-informacją, że jest coś, czego dotąd nie zrozumieliśmy jako jednostka i społeczność. W takich sytuacjach należy zrobić krok do tyłu, przywołać wcześniejsze sytuacje, jeszcze raz przypatrzeć się im z bliska, rozważyć pod kątem wspólnego dobra i podjąć odpowiednie działania naprawcze. W przeciwnym razie napięcie będzie rosło i obciążało wszystkich, dopóki nie dojdzie do gwałtownych erupcji i katastrof.


2.05.2022