Listy
Medycyna ORŁA...

MEN – Fala Niebieskiego ORŁA
● Co oznacza świadomość planetarna?
● Twoja rola w kompleksie zawirowańOkres: 23 kwietnia – 5 maja 2022

Fala Niebieskiego ORŁA to spektrum dalekosiężnych wizji, siły samostanowienia i odpowiedzialności. Tu liczy się otwarty umysł i umiejętność właściwego zarządzania czasem, zaś problematyką są zawężone horyzonty myślenia, zatracanie się dla innych, jak również obojętność, grubiaństwo przemoc.
● Fala ORŁA jako przedostatnia fala Tzolkin jest niezwykle ważna dla naszej przyszłości oraz losów następnych pokoleń i świata. Potencjał ORŁA ucieleśnia planetarną świadomość i siłę wizji, której zgłębienie jest teraz wielkim wyzwaniem, aby nie ulec omamom i katastroficznym wizjom świata. Planetarna świadomość oznacza świadomość zbiorową ludzi, zsynchronizowaną ze świadomością Ziemi, pojmowanej jako żywy, inteligentny Organizm Planetarny.

Aby osiągnąć ten poziom, trzeba wznieść się ponad swój fizycznie ograniczony horyzont i oczami Duszy uchwycić wizję bezpiecznego świata – tętniącego radością życia, miłością, harmonią. Wielkie zmiany zaczynają się zawsze od jednostki. Zacznij więc stwarzać wokół siebie taki świat, jaki widziałeś oczami Duszy. Z czasem za twoim przykładem pójdą inni. Wiedz, że pojedyncze wyniki osiągnięte w polu indywidualnym, grupowym, regionalnym mają ogromny wpływ na los świata.

● Teraz cała ludzkość (nie tylko ty) jest odpowiedzialna za obecny stan planety. Jednak sama tylko wiedza na temat oddziaływania prawa rezonansów energetycznych nie jest dowodem dojrzałości życiowej człowieka. Wielu ludzi wie, ale nic nie robi, czeka, ogląda się na innych. Katastrofy, wojny, tragiczne zrządzenia losu mają uświadomić ziemskiej społeczności niemożność ucieczki przed odpowiedzialnością. Jako ziemski kolektyw znaleźliśmy się na rozstaju dróg – w miejscu, gdzie nie ma już żadnego „placu zabaw”. TERAZ trzeba wkroczyć na drogę bezwarunkowej współodpowiedzialności za wszystkie ziemskie królestwa. Tu nie ma winnych, niewinnych, ofiar ani wrogów. Jesteśmy tylko MY – jeden planetarny kolektyw.

● Zupełnie inaczej przebiega droga człowieka świadomego swojej roli, celu i zobowiązań wobec Ziemi. Każdy ziemski suweren chroniony jest prawem nietykalności wolnej woli. Żadna inna istota nie będzie w stanie zmusić go do działania wbrew jego woli ani podstępnie uzależnić od cudzej iluzji, ponieważ on jest absolutnie wolny, niezależny, w pełni świadomy funkcji w służbie planetarnej.

Warto podkreślić, że wypełniania osobistej misji należy rozpocząć od troski o własne bezpieczeństwo i zdrowie, a potem zatroszczyć się o dobro innych. W tym miejscu wyobraź sobie, że lecisz z dziećmi samolotem. Gdy nagle dochodzi do awarii i wypadają maski tlenowe, w pierwszej kolejności zakładasz maskę sobie, w drugiej dzieciom, w trzeciej pasażerom, którzy wymagają pomocy.

● W Fali ORŁA uwidoczni się pełna odpowiedzialność każdego rozumnego człowieka za swoje czyny. Tutaj wszystko powraca do właściciela bez retuszu, bez ogródek, bez mydlenia oczu. Każdy ziemski stwórca ujrzy tu swoje własne dzieło.

Medycyna ORŁA

Nagualem Men jest ORZEŁ, przynoszący ludziom medycynę spełnienia. □ Pojęcie „medycyna” oznacza tu „wszystko, co pomaga ci iść drogą współbrzmienia ze wszystkim”.


13-dniowe spektrum ORŁA

□ PIERWSZY dzień fali wyostrza zdolność postrzegania i pomaga uchwycić większą panoramę zdarzeń □ DZIESIĄTY dzień pokazuje, że ulepszanie świata trzeba rozpocząć od uporządkowania własnego podwórka. DWUNASTY dzień upomina, że czas uwolnić się od utopijnych wyobrażeń, lęków egzystencjach, syndromu cierpiętnika, wiary w zabobony. TRZYNASTY dzień ostrzega: nie zatracaj się dla nikogo ani nie udawaj, że nic nie widzisz i nie słyszysz.

● Uwzględnij wszystko, co cię spotka w tej fali, także to, co pozornie wydaje się drugorzędne, jako ważną informację. Obserwuj też dni z kinami swojej rodziny solarnej. Twoje odczucia i reakcje na zaistniałe sytuacje odzwierciedlą twój jednostkowy udział w kompleksie ziemskich zawirowań.

12.04.2022