Listy
Medycyna Myszołowa...

IK – Fala Białego WIATRU
● Upieraj się przy prawdzie
● Trzymaj się z dala od kłamstwaOkres: 10 – 22 kwietnia 2022

Fala WIATRU odsłania panoramę tego, co nas ogranicza, ale też niedostrzegane dotąd przejścia i uchylone furtki do prawdziwego Siebie. W tym spektrum liczy się hart ducha, cierpliwość, otwartość na dialog, odwaga do wyrażania własnego zdania, zaś problematyką jest pasywność, alienacja, tchórzliwość, snucie intryg, zapiekłość. Dlatego nie dziwimy się, że teraz najmocniej zaakcentują się zaburzenia w sferze komunikacji werbalnej, wynikające z braku otwartości, niekończących się polemik duchowych, poczucia wyobcowania, lęku przed odtrąceniem. Tutaj uczymy się słuchać, usłyszeć, rozmawiać.
► Inspirowany tchnieniem Ducha, odważ się bez skrępowania mówić o swoich zastrzeżeniach, odczuciach i potrzebach i nie urażaj uczuć i godności drugiego człowieka. Wytrwale szukaj tego, co cię łączy z ludźmi i niweluj to, co cię z nimi dzieli. Tylko tak zaczniesz pokonywać „demony” mącące ci myśli i wymazywać toksyczne osądy wdrukowywane ci dzień po dniu przez medialną paplaninę i jałowe rozmowy na jeden „słuszny” temat.

To sprawi, że staniesz się transparentny dla programów napływających z zewnątrz, które – nie znajdując w tobie punków zaczepienia – będą przez ciebie przepływać bez wyzwalania emocji, lęku i bólu. Wystarczy cztery razy powtórzyć informację, aby wdrukować ją w podświadomość nieświadomych ludzi, zaszczepić w nich lęk, niechęć, wrogość. To wskazuje, jak bardzo potrzebny jest otwarty dialog, szczera rozmowa i swobodna wymiana spostrzeżeń bez narzucania innym subiektywnych racji.

Skłócone społeczeństwo to przejaw słabości państwa. Teraz, gdy toczy się brudna wojna za naszą wschodnią granicą, rozdźwięk i wzajemna wrogość są czymś najmniej pożądanym.


Medycyna MYSZOŁOWA

Nagualen Ik jest MYSZOŁÓW, przynoszący ludziom medycynę ochrony, budzący czujność, wzmacniający równowagę nerwową. □ W indiańskiej tradycji słowo „medycyna” oznacza „wszystko, co pomaga ci iść drogą współbrzmienia ze wszystkim”.


Indywidualna praca z energią fali

W Fali WIATRU należy się pilnować, aby nie zatracić kontaktu z uczuciami, intuicją i tym co, duchowe i nie polegać wyłącznie na wiedzy rozumu. Obecna sytuacja może wyzwalać w nas zmienne odczucia jak lęk przed wojną, niemoc, zniechęcenie, bunt, gniew, furię. Ale właśnie te cechy są niezbędne do generowania impulsów postępu i przemian. W sytuacji krytycznej sztuką jest wykorzystać swój „buntowniczy potencjał” z pożytkiem dla siebie i innych, sięgając po nowatorskie rozwiązania i pozostając całkowicie obecnym w teraźniejszości.
9.04.2022