Listy
Miesiąc PSA...

DZIESIĄTY planetarny miesiąc
● Czas manifestacji pierwszych wynikówOkres: 4 kwietnia – 1 maja 2022

W dziesiątym, planetarnym miesiącu powracają tematy, przyciągnięte do zbiorowego pola przyczynowego w pierwszym miesiącu. Tu następuje przesilenie w schemacie myślenia ludzi. To, co dojrzało do sfinalizowania, zaczyna nabierać formy i przesądzi o powodzeniu lub klęsce programu na 2021/22 rok.
● Energią nośną miesiąca jest 8 Cib, Żółty Galaktyczny WOJOWNIK na Fali Księżyca. To oznacza, że teraz liczy się inteligentna strategia, silny lider i odpowiedzialny przywódca.

Zamiast narzekać, że jest źle i szukać winnych na zewnątrz, ludzie, społeczności i narody powinni skupić się na eliminowaniu tego, co podsyca konflikty. Jeśli chcemy doprowadzić do załamania starego systemu, to nie dostarczajmy mu energetycznego paliwa. Paliwem są nasze gniewne myśli, kipiące emocje, obraźliwe słowa, oszczerstwa. Jak zawsze, wskazane jest krytyczne patrzenie na rozwój wydarzeń, ale nie zjadliwa krytyka.


4.04.2022