Listy
Zrzuć woal zapomnienia...

CABAN – Fala ZIEMI
● Stan gotowości
● Granica między ułudą i prawdąOkres: 20 maja – 1 czerwca 2021

Fala Czerwonej ZIEMI to przestrzeń, przez którą przewijają się wszystkie informacje. Tu „spotyka się, kłóci i godzi cały wszechświat”, co odzwierciedla się w postawach i zachowaniach ludzi. W tym spektrum liczy się respekt wobec życia, poczucie więzi, wola współdziałania, dobra organizacja zajęć i współodpowiedzialność, a problematyką jest zbyt subiektywne podejście do spraw, zaklinanie rzeczywistości, nadinterpretacja informacji, poczucie wyobcowania.

Teraz szczególnie ważne jest mocne uziemienie na gruncie teraźniejszości, znalezienie stałego punktu odniesienia, koncentracja na konkretnym celu i łączenie sił. Impulsy wychodzące z tego poziomu będą naprowadzać nas na ludzi o podobnych zapatrywaniach i celu. Odzwierciedleniem tego będą pozornie nie związane ze sobą zdarzenia, nazywane „zbiegiem okoliczności” lub „przypadkiem”. Będzie to znak, że teraz jest optymalny moment, by przejść do działania.

Czas zrzucić woal zapomnienia i zdefiniować na nowo swoje zasady, priorytety, poglądy, zamiary. W tym miejscu zastanów się, jak dalece polegasz na tym, co sugerują powszechne autorytety, usłyszysz w mediach lub przeczytasz w książkach czy internecie?

Bądź czujny i uważny, aby poszukując korzeni prawdy i sensu życia, nie zabrnąć w ślepy zaułek. W przeciwnym razie zaczniesz gubić się w toku rozumowania, przebarwiać informacje i naginać je tak, by pasowały do twoich wyobrażeń i systemu przekonań. Teraz duchowi nawigatorzy z poziomu świadomości CABAN ustawiają przed tobą subtelne drogowskazy, abyś rozwinął w sobie zdolność rozróżniania granicy między ułudą a prawdą. W Fali ZIEMI największą pułapką są pospieszne wnioski oraz przejaskrawianie informacji, cudzych gestów i słów.
Jeśli czujesz, że pogubiłeś się w życiu, zaczynasz się bać albo słabnie twoja kondycja fizyczno-umysłowa, możesz znacząco wspomóc organizm, sięgając po zioła, kamienie szlachetne, jogę, uniwersalną energię, wypoczynek na łonie przyrody. Kontakt z naturą jest twoim balsamem na wszystko. Dlatego latem stąpaj boso po ziemi, kąp się w promieniach słońca, wsłuchuj w śpiew ptaków, bo to przynosi lepszy efekt niż połknięcie tabletek na uspokojenie.

Spektrum ZIEMI to czas przecierania szlaków do prastarej wiedzy i wdrażania niekonwencjonalnych metod uzdrawiania we wszystkich obszarach życia, począwszy od zdrowia, relacji, środowiska naturalnego, a skończywszy na ekonomii. Tutaj warto powrócić do metody harmonizowania dziewięciu kręgów pamięci Bolontiku.


Medycyna ZAJĄCA

Nagualem Caban jest ZAJĄC, który przynosi ludziom medycynę ofiarności. □ Pojęcie „medycyna” oznacza „wszystko, co pomaga ci iść drogą piękna i współbrzmienia ze wszystkim”.


13-dniowe spektrum ZIEMI

»W obecnej sytuacji może brakować ci poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie. W głębi duszy możesz czuć się wędrowcem bez stałego adresu, otoczony obcymi ludźmi, który nie wie, co zdarzy się jutro. Bądź ostrożny i powściągliwy w ocenie sytuacji, aby w tych warunkach nie narazić się na odrzucenie. Nie możesz działać gwałtownie ani uciekać się do gróźb lub przemocy. Pozostań wierny swoim wartościom, nie strać z oczu celu, a na pewno zajdziesz tam, dokąd zmierzasz. Dzięki temu odzyskasz poczucie bezpieczeństwa, którego tak bardzo pragniesz«.
(Więcej wskazówek w heksagramach 56, 60 i 27.)
PODZIĘKOWANIE

Wszystkim bratnim Duszom składam serdeczne podziękowanie za bezinteresowne Dary Serca, w tym □ Janowi z Jarocina □ Mirosławie z Warszawy. ☼ Niech Dobro wróci do Was zwielokrotnione. ☼ Każda Darowizna jest na bieżąco księgowana, a faktura przesłana na podany adres mailowy.


22.05.2021