Listy
Chroń splot słoneczny...

PĘPEK Tzolkin
● Centrum wymiany informacji
● Niczego nie przyjmuj na ślepo22.04. – 25.04.2021

Cztery środkowe kiny siódmej kolumny harmonicznej matrycy Tzolkin – 129 C – 132 C, nazywane są „pępkiem Tzolkin” lub „sercem Świętego Kalendarza Majów”. Środek Tzolkin wyznaczają dwa ostatnie kiny Fali Zwierciadła – tu Prawda przebija się do świadomości ludzi i pierwsze dwa kiny Fali Małpy – tu liczy się trwanie w Prawdzie i odporność na prowokacje.

W tych dniach warto mieć oczy i uszy szeroko otwarte, niczego nie przyjmować na ślepo, zachować dystans do każdej sensacji, bo zbyt łatwo można wpaść w kanały zastraszenia, manipulacji, podstępnej narracji oraz pułapkę własnych iluzji.


Wskazówki na 4 dni:

● Dzień 1
Siła wybudzania z mentalnego odrętwienia, akcentowania kolektywnej schizofrenii i wybiórczej amnezji. Zastanów się i powiedz:
□ Czy potrafisz przyjąć z pokorą Prawdę, nawet jeśli ona niewygodna dla małego ego?
□ Gdzie i kiedy stwarzasz blokady na drodze komunikacji z otoczeniem, zasłaniając się pozorną niepamięcią?

● Dzień 2
Siła lojalności i demaskowania dwulicowości. Zastanów się i powiedz:
□ Co wnosisz do swojego otoczenia?
□ Gdzie i kiedy lawirujesz, robisz dobrą minę do złej gry, masz inną twarz w domu i inną na zewnątrz?

● Dzień 3
Siła optymizmu, elastyczności myślenia, inteligencji mistycznej. Zastanów się i powiedz:
□ Jak się ma twoja dojrzałość życiowa do świadomości otoczenia?
□ Czy jesteś optymistą, czy pesymistą lub sceptykiem?
□ Czy bardziej ufasz sobie, czy może cudzym autorytetom?

● Dzień 4
Siła woli, autentyczności, wierności prawdzie serca w opozycji do hipokryzji, bigoterii, zimnej kalkulacji. Zastanów się i powiedz:
□ Czy potrafisz być sobą bez względu na okoliczności?
□ Czy chowasz się za placami innych?
□ Jak traktujesz ludzi mających inne zdanie niż ty?


Symbolika pępka

Majowie wierzyli, że z „centrum Tzolkin” wychodzi galaktyczna pępowina – Kuxam Suum, co dosłownie znaczy „Droga ku Niebu, która prowadzi do pępka Wszechświata”. Poprzez ten kanał każdy człowiek łączył się z Umysłem Ziemi, a następnie poprzez Umysł Ziemi komunikował z Umysłem Słońca i poprzez Umysł Słońca z Umysłem Solarnym lub inaczej Galaktycznym Sercem – Hunab Ku (odpowiednik Boga w naszej kulturze). W ciele człowieka symbolem Kuxan Suum jest splot słoneczny, dlatego na nim skupiają się destrukcyjne energie, próbujące przeniknąć do „galaktycznego krwioobiegu”.

Przekładając to na nasz zachodni sposób rozumienia, dni z kinami „pępka Tzolkin” stanowią centrum przepływu informacji:

● W pierwszych dwóch dniach Wyższa Prawda zstępuje do zbiorowego pola świadomości i poprzez świadomość jednostek rozprzestrzenia się w świecie ludzi. Tu na poziomie mentalnym reaktywowana jest dawno temu zapomniana wiedza starych kultur, pobudzana komunikacja „na odległość”, wspierany rozwój duchowy i umiejętność przetrwania w trudnych czasach.

● W dwóch ostatnich dniach „pępka” do wyższych wymiarów płynie informacja zwrotna, jak ludzie zareagowali na Prawdę i co z nią zrobili.

23.04.2021