Listy
Pierwsze wyniki...

DZIESIĄTY miesiąc PSA
● Przed spełnieniemOkres: 4 kwietnia – 1 maja 2021

W dziesiątym, planetarnym miesiącu powracają kluczowe tematy, przyciągnięte do zbiorowego pola świadomości w pierwszym miesiącu. Tu następuje przesilenie w schemacie myślenia ludzi. To, co dojrzało do sfinalizowania, zaczyna nabierać formy i przesądzi o powodzeniu lub klęsce programu roku Niebieskiego Biegunowego Wichru/2 Cauac, 2020/21.

Dlatego zamiast narzekać, że jest źle i szukać winnych na zewnątrz, każdy człowiek, grupy, środowiska, społeczności powinni skupić się na uporządkowaniu tego, co podgrzewa konflikty i dzieli ludzi.

Jeśli chcemy doprowadzić do załamania się starego systemu, to nie dostarczajmy mu energetycznego paliwa. Paliwem są nasze gniewne myśli, kipiące emocje, obraźliwe słowa, pomówienia, oszczerstwa.

Energią nośną miesiąca jest 7 Chuen P, Niebieska Rezonansowa MAŁPA w portalu na Fali Węża. To oznacza, że teraz ważna jest elastyczność myślenia, pogoda ducha, czujność, odwaga, a poważną problematyką – naiwność, nieszczerość, próby zastraszenia, szyderstwa, brawura.
„W tym miesiącu nie raz możemy mieć wrażenie, że nic nie jest na swoim miejscu. W takich momentach należy uważnie przyjrzeć się sprawom i nie popadać w przesadny pesymizm. To pozwoli nam dostrzec, że są realne szanse wyjścia z trudnej sytuacji. Tam, gdzie panuje nieład, każda drobna zmiana prowadzi ku lepszemu. Trzeba zachować nadzwyczajną ostrożność i rozwagę do samego końca. W przeciwnym razie lekkomyślność, brawura, zbędne ryzyko sprawią, że wszystko pójdzie na marne i będzie bardzo trudno otrząsnąć się z tego i pozbierać”.
(Heks. miesiąca 64 – „Przed Spełnieniem /Za I Cing, Pu R’Tsy Yang i M.Piasecka)


9.04.2021