Listy
Medycyna SALAMANDRY…

CHICCHAN – Fala Czerwonego WĘŻA
● Strefa korekty
● Matka - symbol kosmicznej Jedności29 marca – 10 kwietnia 2021

Fala CHICCHAN (czyt. czikczen) z uwagi na obecność 10 dni z portalami (litera P obok kinu) jest energetycznym spektrum o zwielokrotnionej sile oddziaływania na pole zmysłów, zdrowie i witalność człowieka. □ Warto przypomnieć, że portal to dzień pod szczególnym nadzorem i strefa odgórnej korekty – tam, gdzie jest nierównowaga, coś zaczyna się synchronizować z pomocą uniwersalnej energii. Negatywne odczucia w dniu z portalem pokazują ci twoją polaryzację i wytyczają optymalną drogę powrotu do Siebie.

W Fali WĘŻA główną tematyką jest zdrowie, witalność, troska o ciało biologiczne, wola życia, szacunek dla godności i inności każdego człowieka, jak rownież prokreacja, seksualność, zmysłowość i przełamywanie tematów tabu. Natomiat poważną problematyką jest lekceważenie praw człowieka, zawiść, nietolerancja, pomówienia, intrygi, żądza odwetu. WĄŻ jako mistrz sztuki przetrwania – z jednej strony kusi, zastawia pułapki, zwodzi, a z drugiej – budzi instynkt, daje znaki ostrzegawcze, uczy szybkiej reakcji. Ten, kto rozpozna i uszanuje cielesną egzystencję jako splot inności i przeciwieństw, będzie zdolny je pogodzić i zharmonizować.

Na poziomie jednostki najbardziej szkodliwą „substancją” jest egocentryzm i zawiść, w polu grupowym – walka o dominację, w przestrzeni zbiorowej – system „pan-niewolnik”, na planie światowym – globalizacja, terror ideologiczny, iluzorczna poprawność, zastraszenie.

W spektrum Fali WĘŻA odzwierciedla się wierna kopia indywidualnego planu uzdrowienia człowieka, jak również baza wyjściowa dla jego motywacji, instynktów i życzeń. CHICCHAN, odpowiadając za edukację od podstaw, przywołuje do naszego pola świadomości fraktal niemowlęctwa, kiedy doświadczaliśmy stanu wszechjedności, a duchowa więź z matką* była przedłużeniem doznania kosmicznej Jedności. We wczesnym dzieciństwie zaczęliśmy nieświadomie wyczuwać, że my i nasze środowisko nie jesteśmy jednością, jednak nie dostrzegaliśmy jeszcze żadnych granic ani nie odczuwaliśmy wyobcowania. Jednak wraz z wiekiem coraz bardziej zatracała się pierwotna pamięć, aż w końcu zanikła. Dlatego naszym zadaniem jako ludzi dorosłych jest uznać i zaakceptować w swojej głębi odwieczną prawdę, że choć nasza cielesna forma egzystencji bazuje na odgraniczeniu i indywidualizacji, to nadal stanowimy Jedność. Dopóki żyjemy w ciele z krwi i kości, nie jesteśmy w stanie jej odczuć.
* Czy teraz rozumiesz, dlaczego słowo matka tak bardzo drażni „największych paranoików tego świata” – tych z gigantyczną fortuną, i robią oni wszystko, by zastąpić je terminem „rodzic 1” lub „rodzic 2”. W niektórych krajach zdołali już "kupić" ustawy i dziś dzieci nie rodzi ani matka, ani kobieta, lecz rodzic.


Energia SALAMANDRY

Duchowym pomocnikiem WĘŻA jest SALAMANDRA, przynosząca ludziom medycynę przebaczenia i przemian. □ Pojęcie „medycyna” oznacza tu „wszystko, co pomaga ci iść drogą piękna i współbrzmienia ze wszystkim”.
13-dniowe spektrum fali

Impulsy wychodzące z poziomu tej fali będą motywować cię do przetransformowania negatywnych wzorców emocjonalno-mentalnych, wyżłobionych przez twoje wcześniejsze doświadczenia.

29.03.2021