Listy
Medycyna Myszołowa...

IK – Fala Białego WIATRU
● Nadchodzi Nowe
● 15.11.2020 - Super NÓW...Okres: 6 – 18 listopada 2020

W świadomości IK odzwierciedla się pierwotny porządek, duchowa klarowność oraz komunikacja werbalna i sztuka samowyrażania. Na tym poziomie skupiają się siły nadzorujące proces rozwoju jednostki, jak również wszystkie indywidualne i zbiorowe programy oczyszczania.

W przestrzeni Fali WIATRU liczy się asertywność, otwartość na dialog, takt, dyplomacja, wytrwałość, zaś problematyką jest brak umiaru, prostackie zachowanie, pycha, wulgarność, konfliktowość.

Impulsy płynące z tego spektrum będą dopingować nas do zmiany nastawienia do ludzi, wygaszania sporów, zaprzestania jałowych rozmów na jeden temat i rezygnacji z bezproduktywnej wojny na słowa. Problematyczne kwestie, jakie zaakcentują się na scenie życia, zdołamy przezwyciężyć dzięki samodyscyplinie i sile ducha, a nie z pomocą sprytu, znajomości, pieniędzy czy demonstrowania siły.

Najgorsze mamy już za sobą. Wiele musieliśmy przejść, ale tylko na bazie starych dościadczeń, można zbudować coś lepszego. Dlatego czas otworzyć się na Nowe, zakończyć toksyczne znajomości, nawiązać nowe kontakty... Teraz los testuje twoją wiarygodność, czy to co myślisz i czujesz, jest zgodne z tym, co mówisz i robisz.


15.11.2020 – super NÓW

Warto podkreślić, że 15.11.2020, w dziesiątym dniu Fali Wiatru, przypada super intensywny Nów w Skorpionie, zapowiadający odrodzenie i kreowanie nowej jakości życia na ruinach starego. Zob. prognozy astrolog Honoraty Nothdurfter, link mwww.youtube.com/channel/UCi-MIrUlwa4n-1cUZMcxJZA


Medycyna MYSZOŁOWA

Nagualem IK jest MYSZOŁÓW, przynoszący ludziom medycynę równowagi. □ Pojęcie „medycyna” oznacza „wszystko, co pomaga ci iść drogą piękna i współbrzmienia ze wszystkim”.
13-dniowe spektrum faliiPODZIĘKOWANIE

Wszystkim bratnim Duszom przesyłam serdeczne podziękowanie za wspieranie mojej pracy nad rozprzestrzenianiem wiedzy o prawach Czasu i bezinteresowne Dary Serca, w tym □ Elżbiecie ze Szczecina □ Renacie z Rzeszowa □ Annie ze Zduńskiej Woli □ Teresie ze Starych Bielic □ Krystynie z Gdyni □ Alicji Z Rybnika □ Halinie z Wołczyna □ Barbarze z Piły □ Wioletcie ze Strzyżowa □ Małgorzacie z Domaradza □ Annie z Babimostu □ Agnieszce z Olsztyna □ Danielowi z Wrocławia. ☼ Niech Dobro wróci do Was zwielokrotnione. In lak’ech.
☼ W listopadzie łączna kwota Darów wynosi 294,00 PLN.