Listy
W trosce o innych...

Obowiązek noszenia maseczek


W większości krajów Europy wrócono do obowiązku noszenia maseczek w przestrzeni publicznej, zwłaszcza w sklepach i transporcie. I podobnie jest u nas.

Od 1 września br. osoby, które nie mogą zakrywać ust i nosa ze względów zdrowotnych, będą musiały przedstawić zaświadczenie od lekarza, potwierdzające niemożność noszenia maseczki lub przyłbicy. Zaświadczenie trzeba będzie mieć zawsze przy sobie. Zaostrzeniu ulegną też kary.


11.08.2020