Listy
Medycyna PSA...

Fala ŁĄCZNIKA
● Nie pozwól, aby fałsz zajął miejsce prawdyOkres: 3 – 15 czerwca 2020

Energia nośna fali wprowadza nas w spektrum duchowej filozofii i umożliwia nam zgłębienie mechanizmów mających wpływ na proces naszego myślenia ludzi i zachowań. Tutaj wyłaniają się mentalne drogowskazy do urzeczywistnienia osobistych planów i prawdziwych sukcesów życiowych. Warunkiem powodzenia jest uwolnienie się od smutnych doznań z przeszłości, krytyki, narzekania, osobistych niechęci do ludzi, cudzych programów i wszystkiego, co straciło już energetyczne znaczenie.

Zacznijmy cenić to, co mamy i co udało nam się osiągnąć do tej pory. Minione tygodnie były dość trudnym i nerwowym czasem. U wielu spotęgował się lęk o zdrowie, życie, pracę, finanse i pozornie zagrożoną przyszłość, ale też pojawiło się wiele teorii spiskowych. Na pewien czas ograniczona została nasza wolność i swoboda działania, ale to uchroniło nas przed najgorszym. Powoli życie zaczyna się normalizować. Jednak na scenie znów ożywili się krzykacze, próbujący zasiać niepokój i podważający wszystko, co w ludziach dobre.

Fala Białego ŁĄCZNIKA odpowiada za oczyszczanie przestrzeni, przełamywanie dogmatów, stabilizowanie sytuacji i wnoszenie ducha pojednania. Przy każdym powrocie wplata najbardziej kontrowersyjne treści pomiędzy bieżące sprawy i obliguje nas do włączenia samodzielnego myślenia i nabrania dystansu do tego, co mówią inni. Nie dajmy się ograbiać z życiodajnej energii ignorantom i samozwańczym ekspertom od wszystkiego. Wsłuchamy się w siebie, w swoje nieprzepracowane lęki, emocje i roszczenia, i starajmy się doprowadzić do współbrzmienia własnego pomysłu na życie z potrzebami innych. Jest najkrótsza droga do spełnienia planów i zwycięstwa światła nowej świadomości nad ciemnością ludzkiej niewiedzy.


Medycyna PSA

Nagualem CIMI jest PIES, przynoszący ludziom medycynę prawości i wierności prawdzie serca. □ Pojęcie „medycyna” oznacza tu „wszystko, co pomaga ci iść drogą współbrzmienia ze wszystkim”..

13-dniowe spektrum fali

Fala Łącznika uchyla nam rąbka tajemnicy dotyczącej praprzyczyny obecnych wyzwań i przestrzega przed brawurą, pogardą i lekceważeniem praw duchowych.

„Teraz powinieneś zachować wielką ostrożność i nie wchodzić w niepewne układy i nieodpowiednie związki. Czasami trzeba porzucić myśli o zaspokajaniu własnych ambicji i przestrzegać obowiązujących zasad. Jednak bez względu na okoliczności bądź taktowny, wierny sobie i lojalny wobec tych, z którymi połączyły cię silne więzi. Dlatego nie zajmuj się sprawami, które ci nie przystoją. Kto nie potrafi okiełznać swoich namiętności, staje się ich więźniem i pozwala, aby fałsz zajął miejsce prawdy. Nie możesz poszukiwać prawdy opierając się o fałsz. Walcz o to, co kochasz, w co wierzysz lub świadomie wybrałeś – nawet gdy zostaniesz sam. Poczekaj aż los zacznie ci sprzyjać”. (Za za I Cing, M.Piasecka i Pu R’Tsy Yang, heks. przyczynowy 54 – „Niefortunny związek ○ Perspektywa ○ Dyscyplina”)

PODZIĘKOWANIE

Wszystkim bratnim Duszom składam serdeczne podziękowanie za wspieranie mnie w mojej pracy i bezinteresowne Dary Serca, w tym □ Marioli z Lidzbarka Warmińskiego □ Dorocie z Wrocławia □ Małgorzacie z Warszawy □ Grażynie z Łaska. ☼ Niech Dobro wróci do Was zwielokrotnione.
☼ Każda darowizna jest na bieżąco księgowana, a potwierdzenie przesłane na podany adres mailowy.
☼ Wasze darowizny zasilają teraz pulę na wydanie corocznego kalendarza 13 księżyców.


Data publikacji: 3.06.2020