Listy
Medycyna RYBY…

BEN – Fala WĘDROWCA
● Życie to nie „hazard”
● PerspektywyOkres: 21 maja – 2 czerwca 2020

Fala WĘDROWCA odgrywa kluczową rolę w procesie uwalniania się od wszelkiego rodzaju ograniczeń, narzuconych norm, dominujących poglądów, zewnętrznych przymusów. Tutaj główną tematyką jest wolność osobista, niezależność od humorów i zdania innych, odwaga do przekraczania własnych granic, zaś problematyką – lęk przed nieznanym, bierność, fałszywe oczekiwania, izolowanie się od życia, jak również brawura i nagłe zrywy.

Impulsy wychodzące z tego poziomu świadomości dopingują każdego z nas do wyrwania się z błędnego koła niemożności i wypróbowania nowych, nieuczęszczanych dotąd dróg. Wcześniejsze inkarnacje uczyniły wielu z nas mistrzami samoograniczeń i niewolnikami własnych lęków. Świadomość BEN nie uznaje zasłaniania się cudzymi autorytetami czy niewiedzą. Wszystko, co czynisz, jest twoje, zaś świat zewnętrzny odzwierciedla twój świat wewnętrzny. Jeśli ty się zmienisz, zmieni się również twoje najbliższe otoczenie.

Pierwszą oznaką wejścia na ścieżkę do wolności jest rosnące uwrażliwienie na osoby i środowiska, które próbują wywierać na ciebie presję i ograniczać ci swobodę działania. Jednak gdy odważysz się zanurkować w głębię swoich niewypowiedzianych doznań i spostrzeżeń, odkryjesz, że ty sam zawęziłeś sobie granice, przyjmując na ślepo narzucone ci wzorce i cudze prawdy, bo zabrakło ci odwagi, by je zmienić.

Wszystko, co będzie się działo w tej fali, będzie związane z tematyką szeroko pojętej WOLNOŚCI, począwszy od sfery rodzinnej, obyczajowej, zawodowej po zbiorową. – Dojrzała świadomość nie uznaje żadnych murów, a szczególnie tych – wzniesionych przez cudze ego.


Medycyna RYBY

W duchowym świecie zwierząt nagualem BEN jest RYBA, przynosząca ludziom medycynę dostatku i obfitości. □ Pojęcie „medycyna” oznacza tu „wszystko, co pomaga ci iść drogą współbrzmienia ze wszystkim”.


13-dniowe spektrum fali

»W tej przestrzeni bardzo ważny jest takt i ostrożność. Nie wchodź w niepewne układy. Życie to nie „hazard”. Czasami trzeba porzucić myśli o zaspokojeniu własnych ambicji dla dobra innych. Bez względu na okoliczności pozostań wierny sobie i lojalny wobec ludzi, z którymi połączyły cię silne więzi. Nie zajmuj się sprawami, które ci nie przystoją. Kto nie potrafi okiełznać swoich namiętności, staje się ich więźniem i pozwala, aby fałsz zajął miejsce prawdy. Nie można poszukiwać prawdy opierając się o fałsz. Gra pozorów to początek końca dobrych relacji i związków, począwszy od małżeńskich, partnerskich, koleżeńskich po biznesowe i większe. Kto pojmie istotę emocji, nie da się im zniewolić i pozostanie ich panem. Walcz o to, co kochasz, w co wierzysz lub świadomie wybrałeś – nawet gdy zostaniesz sam. Los zacznie ci sprzyjać.« (Heks. przyczynowy 54 – „Niefortunny związek ○ Perspektywa” /Za I Cing, Pu R’Tsy Yang i M.Piasecka)
PODZIĘKOWANIE

Wszystkim bratnim Duszom składam serdeczne podziękowanie za wspieranie mnie w mojej pracy i Wasze bezinteresowne Dary Serca, w tym □ Monice z Iławy □ Paulinie ze Stanisławowa □ Wioletcie ze Strzyżowa □ Alinie ze Szczecina □ Agnieszce ze Świdnika □ Jolancie z Cieszyna. ☼ Niech Dobro wróci do Was zwielokrotnione.
☼ Łączna kwota darowizn w maju: 335,00 PLN. ☼ Każda Darowizna jest na bieżąco księgowana, a potwierdzenie przesłane na podany adres mailowy.


Data publikacji: 21.05.2020