Listy
Do przemyślenia...

Fala SŁOŃCA + I Cing


Fala SŁOŃCA/Ahau nakreśla mentalną drogę pracy nas sobą, natomiast fizyczną śćieżkę wskazują przypisane do niej heksagramy chińskiej Księgi Przemian.


► Sytuacja na STARCIE fali:
Chińska mądrość uczy: „Niezależnie od tego, co się dzieje wokół, zachowaj spokój, bo wszystko wydarza się we właściwym czasie i miejscu. Przygotuj się do nadchodzących zadań, wierząc w swoją wewnętrzną prawdę”.
(Heksagram startowy 5 – „Czekanie” /za I Cing, Pu R’Tsy Yang i M.Piasecka)


► INTERAKCJE, bieg spraw, punkty przełomowe:
„Nie chowaj się przed ludźmi i światem. Zacznij świecić swoim naturalnym blaskiem. Jeśli chcesz iść z postępem i wzrastać duchowo, nie kryj swojej wiedzy, otwarcie prezentuj własne zdanie, inspiruj ludzi do zmian i pracy nas sobą.
(H. interakcji 35 – „Postęp ○ Ekspansja”)


► TAJEMNICA i główny motyw bieżących wyzwań:
„Życie będzie konfrontować cię z przeszkodami i opozycją ze strony innych osób, aby uświadomić ci, że owa opozycja nie jest niczym więcej jak wyrażaniem przez nich ich własnego punktu widzenia. Dzięki ścieraniu się przeciwieństw, powstają nowe wartości służące zmianie na lepsze. Takie opozycje rodzą zazwyczaj konflikty, które łatwo można zażegnać, gdyż mają one źródło w wyrażonych na zewnątrz pozach, a nie wynikają z prawdziwych wewnętrznych różnic. Aby zakończyć spory, należy skupić się na rzeczach małych, przyziemnych, związanych z codziennym życiem. Udawanie na zewnątrz pozornej zgody przy braku zgody wewnętrznej i wynikające z tego niezdecydowanie nie pozwala ci dokonać trwałych zmian. Staraj się osiągnąć kompromis między swoim postępowaniem i postawami ludzi, aby doprowadzić do porozumienia.”. (H. przyczynowy 38 – „Opozycja ○ Przeciwieństwa ○ Wrogość”)


□ Przemyśl podane przesłania i zacznij je wdrażać do codziennego życia.


8.08.2020