Listy
Jedenasty miesiąc...

INTELIGENCJA emocjonalna
● Pięć zachowań - poznaj SiebieObecnie poruszamy się w przestrzeni jedenastego miesiąca, który obliguje nas do usuwania smogu emocjonalnego poprzez niwelowanie napięć w otoczeniu, tonowanie wojowniczych zapędów i przywoływanie do porządku tych, co najgłośniej krzyczą. Porządkowanie sceny zawsze zaczynamy od siebie, dlatego najpierw powinniśmy zbadać stan własnego ciała emocjonalnego, a następnie skupić się na usuwaniu zalegających tam destrukcji.

„Emocje są środkiem do celu i ważnym instrumentem, który przekazuje ci cenne informacje o tobie... Ciało emocjonalne kreśli twoją tożsamość i jest polem najintensywniejszych działań w sferze oczyszczania, samoodnowy, naprawy relacji, zmiany podejścia do drugiej osoby”...
► Za: Kobieta.onet.pl/pięć zachowań…

„Umiejętność rozumienia i zarządzania emocjami pozwala lepiej odnaleźć się w życiu osobistym, zawodowym i społecznym. Według "regułki", inteligencja emocjonalna (EI), to kompetencje osobiste człowieka w rozumieniu zdolności rozpoznawania stanów emocjonalnych własnych oraz innych osób. Inteligencja emocjonalna pozwala na wykorzystywanie własnych emocji i radzenie sobie ze stanami emocji innych osób. Nie da się ukryć, że ma ona wielki wpływ na całe nasze życie.

Wiele mówi się na temat cech, czym odznaczają się ludzie o wysokiej EI. Chwali się to, że są optymistami, zarażają dobrym humorem, są asertywni, ciekawi innych ludzi i bez problemu odnajdują się w społeczeństwie. A co można powiedzieć o cechach tych z nas, którzy inteligencji emocjonalnej nie mają mocno rozwiniętej? Przedstawiamy pięć zachowań, które ujawniają brak inteligencji emocjonalnej. Jak jest u ciebie?

Na szczęście inteligencja emocjonalna jest kompetencją, nad którą można pracować i którą można rozwijać. Warto podjąć ten wysiłek, aby nie tylko więcej czerpać z życia, ale lepiej współdziałać z innymi ludźmi.


PIĘĆ zachowań, które ujawniają BRAK inteligencji emocjonalnej

1 ● Brak cierpliwości, gdy trzeba tłumaczyć komuś coś do skutku

Osoba o słabo rozwiniętej inteligencji emocjonalnej nie rozumie tego, że nie każdy w mig pojmuje jej intencje. Bywa niesympatyczna, zdarza się, że używa zwrotów takich jak „czego tu nie rozumieć?” i szybko przechodzi do postawy agresywnej. Często taka rozmowa kończy się nerwami i obwinianiem drugiej osoby o to, że nie zrozumiała intencji.

2 ● Brak zrozumienia sytuacji, w której żart bawi, a kiedy powoduje dyskomfort

Osoba o niskiej EI sama siebie widzi jako osobę rozrywkową i bardzo towarzyską. Chętnie opowiada żarty, ale często przekracza delikatną granicę dobrego smaku i nie potrafi odczytać jasnych sygnałów, że granica została przekroczona. Nie zauważa tego, że powoduje dyskomfort i obwinia innych o brak poczucia humoru.

3● Brak potrzeby rozważania różnych opinii

Osoba z niską inteligencją emocjonalną ma problem z braniem pod uwagę innych opinii. Uważa, że wszelkie pomysły są najlepsze jedynie wtedy, gdy sama je wymyśli. Osoba z niską EI zazwyczaj nie wychodzi poza wąskie granice własnego światopoglądu, który staje się powłoką ograniczającą rozwój.

4 ● Obwinia innych o własne problemy

Cokolwiek by się nie działo, osoba z niskim EI stara się na siłę określić, kto jest winny, nie widząc własnych niedoskonałości. Bardzo często obwinia swojego partnera, zespół w pracy i rodzinę za własne niepowodzenia.

5 ● Osoby z niskim EI nie są zbyt pracowite

Osoby z niskim poziomem inteligencji emocjonalnej, starają się obdzielić innych swoimi obowiązkami. Często zrzucają swoją odpowiedzialność na inne osoby, umywając ręce od odpowiedzialności i porażek.


Co mówi o tobie twój ulubiony kolor ubrań?

Zobacz:
kobieta.onet.pl/zdrowie/psychologia/piec-zachowan-ktore-ujawniaja-brak-inteligencji-emocjonalnej/5snhpt4?fbclid=IwAR35gb-k1ns0MuaDrLGZewayO-ghLzNVKr1-RlXUplBtw6C0B22jIyec8Ps


5.05.2020