Listy
Okres od 30.03. do 11.04.2020...

Spektrum SMOKA
Indywidualna praca z energią►Wskazówki na 13 dni fali:

● Zaufaj mądrości losu –1 Smok P.
● Szukaj tego, co łączy ludzi i eliminuj to, co dzieli – 2 Wiatr.
● Kieruj się intuicją – to twój nieomylny kompas (3 Noc)
● Uwierz w siebie – 4 Ziarno.
● Szanuj godność człowieka – 5 Wąż.
● Nie bądź pamiętliwy – 6 Łącznik.
● Mów o konkretach i nie narzekaj – 7 Ręka.
● Nie szukaj wymówek – 8 Gwiazda.
● Działaj z większą pasją – 9 Księżyc.
● Bądź lojalny, ale nie naiwny – 10 Pies.
● Nabierz dystansu do trudnych spraw – 11 Małpa.
● Wytrwaj w postanowieniu – 12 Człowiek.
● Nie daj się zniewolić lękom – 13 Wędrowiec.


W fali SMOKA zwróć uwagę na kiny z pieczęciami twojej rodziny solarnej i ustal, z którymi latami życia one się wiążą. Obserwuj, co będzie się działo w tych dniach. Dzięki temu możesz uchwycić istotne analogie i znaleźć odpowiedź na wiele nurtujących cię kwestii. □ Bliższe wskazówki znajdziesz w podręczniku „Kod Inkarnacji”.
31.03.2020