Listy
Medycyna Zająca…

Część 1:
Lamat ● Fala GWIAZDY
● Gwiezdne monity ● Lekcja dysharmoniiOkres: 17 – 29 marca 2020

Spektrum LAMAT przywołuje ten moment w dziejach ludzkości, kiedy ludzka przebiegłość i pycha, zatriumfowały nad niewinnymi uczuciami i pokorą wobec sił Natury, i zburzyły naturalny porządek w przyrodzie. Takie było praźródło indywidualnej samoświadomości – tego zgubnego rozpoznania, że rozum jednostki może oprzeć się siłom Natury i prawom harmonijnego współistnienia. Stąd zadaniem każdej jednostki jest przeciwstawić się podstępnej mocy ciemnych stron własnego Ja, jak również pokusom świata zewnętrznego.

Fala GWIAZDY – jako ostatnia fala Tzolkin reprezentuje najwyższą instancję kontrolną; tutaj skupiają siły badające wszystko pod kątem wewnętrznego ładu, piękna, harmonii, taktu, estetyki. W świadomości LAMAT zapisane są prawspomnienia z czasów nieskazitelnego piękna Ziemi. To stąd wypływa podświadoma ludzka tęsknota za światem harmonii i pokoju. Dlatego nie dziwmy się, jeśli w ciągu 13 dni fali znów przyjdzie nam się zmierzyć z lekcją dysharmonii, wynikającą z naszego indywidualnego i kolektywnego zbłądzenia, braku pokory, lekceważenia znaków ostrzegawczych, bagatelizowania zagrożeń.

Teraz chodzi o przebudzenie ducha wspólnoty, odnowienie więzi, samokontrolę, ćwiczenie umiaru i współodpowiedzialność według zasady „jeden za wszystkich – wszyscy za jednego”, zaś problematyką jest narzekanie, robienie z igły wideł, sianie niepokoju, szukanie winnych na zewnątrz, pretensje do całego świata.

Zamiast przerzucać się odpowiedzialnością, musimy sobie uświadomić, ze stanowimy jeden organizm planetarny, dlatego wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za obecny stan świata – bez względu na nasze przekonania i szlachetne pobudki. Zbyt długo przymykaliśmy oczy na rozrastające się „zło”, prześcigaliśmy się w dzikich kampaniach przeciw sobie, lekceważyliśmy przestrogi płynące z mądrości starych kultur.

Przepowiednie zapowiadały, że przed końcem czasu przejściowego liczba ludności zacznie się drastycznie zmniejszać, ponieważ Ziemia jest nadmiernie przeludniona. Przeludnienie wynika stąd, że w czasach przejściowych pomiędzy epokami po raz pierwszy zaistniała niepowtarzalna konstelacja, umożliwiająca naprawienia destrukcji ze wszystkich inkarnacji w jednym ludzkim życiu. Niezliczone ilości dusz skorzystały z tej szansy i inkarnowały na Ziemi swoje ludzkie fraktale. Cykl czasu przejściowego domknie się w połowie 2040 roku. Wcześniej, około 2019–2020 roku, stopniowo będą odwoływani z Ziemi bezimienni „gwiezdni” przewodnicy i nauczyciele ludzkości. Ludzie mieli wystarczająco wiele czasu, by się przebudzić. Czas aby stanęli na własnych nogach i przejęli odpowiedzialność za siebie i bliźnich. Ale człowiek ma to do siebie, że zaczyna reagować dopiero wtedy, gdy boli i gdy pojawia się bezpośrednie zagrożenie.

Tym, co obecnie zelektryzowało ludzką świadomość, jest ogłoszona przez WHO pandemia koronawirusa. Najbardziej podatni na wirusa są osoby w podeszłym wieku, dlatego powinny pozostać w domach, zaś dzieci przechodzą go łagodnie lub bezobjawowo. Tym razem zagrożenia nie da się zlekceważyć, bo narażeni są wszyscy bez wyjątku. To znak, że czas tolerancji się kurczy. Piękne jest to, że w obliczu zagrożenia ludzie natychmiast zaoferowali sąsiedzką pomoc osobom starszym, ruszyły akcje „Pomoc dla seniora” i inne. Póki co jako społeczeństwo stanęliśmy na wysokości zadania i oby nie zabrakło nam sił i determinacji. Przed nami bardzo trudny egzamin z samodyscypliny i odpowiedzialności.


Medycyna ZAJĄCA

Duchem opiekuńczym LAMAT jest ZAJĄC, przynoszący ludziom medycynę odnowy energii życiowej. □ Pojęcie „medycyna” oznacza tu „wszystko, co pomaga ci iść drogą współbrzmienia ze wszystkim”.


PODZIĘKOWANIE

Wszystkim bratnim Duszom przesyłam serdeczne podziękowanie za wspieranie mojej pracy nad rozprzestrzenianiem wiedzy o prawach Czasu i bezinteresowne Dary Serca, w tym □ Joannie z Żyrowej □ Agnieszce ze Świdnika □ Monice z Krakowa □ Wioletcie ze Strzyżowa □ Jolancie z Cieszyna □ Barbarze z Kuźnicy. ☼ Niech Dobro wróci do Was zwielokrotnione. ☼ Każda Darowizna jest na bieżąco księgowana, a potwierdzenie przesłane na podany adres mailowy.


Pod znakiem zapytania

Z uwagi na obecną sytuację wszystkie szkolenia zostały zawieszone do odwołania. Pod znakiem zapytania są dwie nowe publikacje, zaplanowane na połowę roku, czyli nowe opracowanie „Klucza do interpretacji kinów" (tom 2) i coroczny kalendarz 13 księżyców.


13-dniowe spektrum GWIAZDY

Data publikacji: 17.03.2020