Listy
Medycyna ORŁA...

MEN – Fala ORŁA
● Zdolność samostanowienia ● Wizje ● Omamy4 – 16 marca 2020

Przestrzeń ORŁA nacechowane jest najwyższymi treściami duchowymi i wielopoziomowymi wizjami przyszłości. Impulsy wychodzące z tego poziomu wynoszą świadomość celu na plan pierwszy i pomagają wznieść się ponad zawężone horyzonty myślenia, by uchwycić rozleglejszą panoramę. Każdy człowiek potrzebuje wizji, by stać zdolnym do uporządkowania wewnętrznego chaosu i wydostać się z zawirowań dnia codziennego. Mając świadomość celu, przestaje zaprzątać sobie głowę drobiazgami, martwić się o przyszłość, tracić czas na bezproduktywne rozmowy z samym sobą. Natomiast ci, którym brakuje celu, zaczynają gonić za ułudą, uzależniają się od innych i tracą swoją niezależność.

„Jeżeli myślisz, że coś możesz lub czegoś nie możesz, zawsze masz rację” – H.Ford.

Współpraca ze świadomością ORŁA uczy nas dalekowzrocznego patrzenia, ale wymaga to pokory, pełnej odpowiedzialności za dokonywane wybory, jak również gotowości do poniesienia pewnej „ofiary” w służbie dla ludzi. Służba w MEN wynika z wewnętrznej potrzeby serca, a nie z obowiązku czy przymusu pracy. Dlatego tak ważne jest, aby pozostać we współbrzmieniu z wewnętrznym głosem i przyjmując „dar mistycznych wglądów”, realizować plan Duszy i stać się tym, który przynosi ludziom nadzieję. Przepustką do tych poziomów jest czysty umysł i bezinteresowność.

Wiedz, że „dar mistycznych wglądów” nie czyni cię jasnowidzem, lecz przejawia się jako mądrość życiowa, kreatywność i łatwość w osiąganiu celów. Wtedy czujesz się wolny jak ptak, z lekkością wznosisz się ponad przeciętność, zgłębiasz pułap nowych możliwości i krok po kroku wdrażasz je do życia, ale robisz to w sposób przemyślany i wyważony, aby nie ulec omamom.

Ostrożność jest tutaj podstawą, ponieważ odróżnienie omamów od wizji z wyższych poziomów świadomości jest niezmiernie trudne. Omamy wyglądają bardzo realnie, są niezwykle kuszące dla ego i przekonywujące dla rozumu. Dlatego jeśli rozpoznałaś zdolność „wieszczenia” u siebie albo masz obok siebie taką osobę, zachowaj wyjątkową czujność podczas rejestrowania każdej wizji i przekazu. Tu nie pomoże ci analityczny umysł, lecz intuicja, ostrożność i doświadczenie. Dopóki nie wyostrzysz spojrzenia, będziesz stykać się z mylnymi obrazami, pochodzącymi ze światów astralnych. Prawdziwą informację zarejestrujesz w najmniej spodziewanym momencie, kiedy będziesz skoncentrowany na jakiejś czynności, np. myciu okien czy samochodu. Co jest równie ważne, odbieraj tylko te informacje, które całkowicie rozumiesz i które adresowane są przede wszystkim do ciebie.

Wtedy zaczną napływać genialne rozwiązania. Uwolnisz się od osobistych złudzeń, cudzych projekcji i ciężarów przesłaniających ci radość życia. Zaczniesz doświadczać przyjaznego świata i bez lęku spojrzysz w przyszłość. Twoja pogoda ducha będzie emanować na wszystkich wokół ciebie.


Medycyna ORŁA

Nagualem Men jest ORZEŁ, przynoszący ludziom medycynę spełnienia. □ Słowo „medycyna” oznacza tu „wszystko, co pomaga ci iść drogą współbrzmienia ze wszystkim”. ORZEŁ.
13-dniowe spektrum ORŁA

W Fali ORŁA każdy z nas będzie zdawać test na odpowiedzialność i współodpowiedzialność. Na tym polu nie zdołasz ominąć sprytnych sztuczek swojego inteligentnego ego, które wykorzysta najmniejszą lukę, by uśpić twoją czujność i wślizgnąć się ze swoim programem. Wystarczy chwila zapomnienia, jakaś sugestia czy drobna prowokacja i niczym orzeł zaczniesz pikować w dół, tracąc ogląd sytuacji. Wtedy, zdając się wyłącznie na swoje przyziemne doświadczenia, staniesz się skłonny do podejmowania błędnych decyzji, pociągających długotrwałe następstwa.

□ Tak się złożyło, że w pierwszym dniu Fali Orła zarejestrowano pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Nie należy wpadać w panikę, lecz trzeba postępować rozważnie i odpowiedzialnie. Higiena rąk jest teraz tak samo ważna jak higiena umysłu.PODZIĘKOWANIE

Wszystkim bratnim Duszom przesyłam serdeczne podziękowanie za bezinteresowne Dary Serca, w tym □ Irenie z Gdańska. ☼ Niech Dobro wróci do Was zwielokrotnione.
☼ Każda Darowizna jest na bieżąco księgowana, a potwierdzenie przesłane na podany adres mailowy.


Data publikacji: 4.03.2020