Listy
Hucpa…

Walka o Prawdę
Jak odnaleźć się na planie gregoriańskim?To, co się dzieje w przestrzeni międzyludzkiej, wielu wprawia w osłupienie. Na pytania, jak się w tym odnaleźć, odpowiem w skrócie, zaczynając od „przestawienia zwrotnic”.

● Na planie „gregoriańskim” przestawienie zwrotnic na Prawdę nastąpiło 1 stycznia 2017 w dniu z kinem 1 ZWIERCIADŁA według Tzolkin. Tu, niezauważalnie dla ludzkiego oka, rozpoczął się 13-letni proces przeformatowywania dominujących priorytetów, które przez ostatnie dekady wykuwały fałszywy obraz rzeczywistości, wyłączając u ludzi logikę, samodzielne myślenie, uczucia, wrażliwość społeczną… Strategia spadkobierców ducha Starego Czasu była prosta: skłócić ludzi, umocnić podziały, zastraszyć, by pozyskać życiodajne paliwo i przetrwać. Wywołało to falę irracjonalnych posunięć w przestrzeni międzyludzkiej.

● 1 stycznia 2018 r. weszliśmy w drugi rok 13-letniej podróży do źródeł Uniwersalnej Prawdy, w energii 2 NOCY/Akbal. To, co zostało przyciągnięte do sfery przeznaczenia w poprzednim roku, zaczęło nabierać kształtów, ukazywać prawdziwe oblicze. Tu zaczęliśmy się mierzyć ze światami kłamstw i zaprzeczeń. W tym roku naszym nieomylnym kompasem była intuicja (postrzeganie zmysłem Duszy), zaś największą toksyną – powielanie kłamstw i ataki werbalne na tych, co myślą inaczej.

● 1 stycznia 2019 świat ludzi wstąpił w trzeci rok 13-letniego cyklu pod patronatem 3 GWIAZDY/Lamat – najwyższego kontrolera jakości, będącego wrogiem numer 1 dla Ducha materializmu, korupcji, zakłamania. Był to bardzo emocjonalny rok.

● 1 stycznia 2020 otworzył przestrzeń czwartego roku 13-letniego cyklu Zwierciadła, w energii Czerwonego Samoistnego WĘDROWCA/Ben w portalu na Fali Psa (spektrum lojalności lub zdrady). Kin Samoistny Wędrowiec (173 P) wniósł potężny impuls wolności, zaś portal zwielokrotnił jego siłę. Co więcej, tu do zbiorowego pola świadomości przywołany został fraktal trzeciego rozbioru Polski, kiedy Austria, Prusy i Rosja wymazały miano Królestwa Polskiego (15/26.01.1797 – kiny 3 Człowiek/4 Wędrowiec P) oraz fraktal wejścia Polski do Unii Europejskiej (1.05.2004 – kin 4 Wędrowiec P).
Zbieżność konstelacji kinów wskazywała, że obecność Polski w Unii – z jednej strony umożliwiała oczyszczenia tego mrocznego fraktala historii, a z drugiej – niosła zagrożenie czwartego ekonomicznego rozbioru Polski. Niestety, w kolejnych latach UE zaczęła odchodzić od zasad Ojców-Założycieli, aż w końcu zdominował ją duch Zaborcy.
Przypominam, że pierwsze cztery lata 13-letniego cyklu służą przygotowaniu sceny dla przyszłych działań. Stąd obecny, gregoriański rok 2020 jest ostatnim, w którym możemy skutecznie zawalczyć o swoją suwerenność na arenie międzynarodowej. Potem będzie nam coraz trudniej.

□ W odniesieniu do nas Polaków Czerwony Samoistny WĘDROWIEC wskazuje, że w tym roku znajdujemy się na mentalnym poligonie, na którym ścierają się dwie siły. Jedna usilnie poszukuje optymalnej strategii obrony naszej niezależności, druga – robi wszystko, by nas zniewolić. Dlatego egzekutorzy destruktywnego ducha zniewolenia, czytaj świadomości babilońskiej z doktryną „PAN-NIEWOLNIK”, zrobią wszystko, aby zdławić ducha wolności i utrzymać swoje przywileje, wpływy i pozycję. Niestety, w Polsce aż roi się od indywiduów, kolaborujących z zagranicą, donoszących na własny kraj, zdradzających rodaków. W tę narrację wpisuje się również kasta skorumpowanych sędziów, walcząca o swoją totalną bezkarność, bo z niezawisłością nie ma to nic wspólnego.

□ Porażająca jest też bezrefleksyjność i bezradność rządzących, którzy biorąc się za reformowanie sądownictwa (nie wnikam w jakość), nie przygotowali planu awaryjnego na wypadek, gdyby coś poszło nie tak. Pierwszą reformą, od której mądrzy ludzie u władzy zaczęliby naprawę państwa, powinna być reforma medialna, definiująca w najdrobniejszych szczegółach prawa obcych potentatów medialnych działających na terenie Polski (telewizje, portale, dzienniki, tygodniki i rozgłośnie radiowe). Nieprzypadkowo media nazywane są czwartą władzą. Blisko 90 procent mediów należy do zagranicznych grup kapitałowych. Mając taką przewagę, obce państwa mogą rozpowszechniać kłamstwa, wmawiać Polakom bzdury, kształtować ich światopogląd i odpowiednio ukierunkować myślenie. Nawet podczas zaborów było lepiej, bo choć była cenzura, to większość prasy była w rękach polskich, i było wiadomo, kto jest kim. Dziś, np. w Niemczech czy we Francji prawo zabrania, aby obcy kapitał był właścicielem tamtejszych mediów.


Te wszystkie kwestie bardzo dobitnie zaakcentowała Fala NOCY, która dziś domknie swój bieg. A domknie się „judaszowym akcentem” Izraela wobec Polski. 23 stycznia, w dniu 13 ORŁA, odbędzie się Światowe Forum Holokaustu w Yad Vaszem w Jerozolimie w ramach obchodów 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, ale bez udziału Polski. Instytut Yad Waszem został powołany na mocy ustawy parlamentu izraelskiego, dlatego za ten skandal odpowiedzialne jest państwo Izrael, które szuka w Rosji sojusznika w konflikcie izraelsko-irańskim kosztem zakłamywania prawdy historycznej o Polsce i Polakach, którym Żydzi tak wiele zawdzięczają. Wstyd, hańba, HUCPA !

□ Słowo HUCPA wywodzi się z hebrajskiego słowa „sputspâ”, co oznacza „bezczelność”, „policzek” lub „śmiałość”.


Data publikacji: 23.01.2020