Listy
Medycyna PSA...

OC – Fala PSA
● Przypadkowe spotkaniaOkres: 29 grudnia 2019 – 10 stycznia 2020

Wraz z Falą PSA wkroczyliśmy w przestrzeń uzdrawiania relacji partnerskich, w której główną rolę odgrywają uczucia i emocje. OC pozostaje w szczególnym rezonansie z ciałem emocjonalnym, w którym diagnozuje temat miłość. Jeśli wykryje w nim kipiące energie, to wyrzuci je na powierzchnię świadomości. W takiej sytuacji przyjrzyj się im uważnie i odkryj, co wrze w twoim środku, wyprowadza cię najczęściej z równowagi, spędza sen z powiek. Ciało emocjonalne kreśli twoją ziemską tożsamość i jest polem najintensywniejszych działań w sferze uzdrowienia.

Jeżeli ciągniesz za sobą wspomnienia lub rany, bazujące na niezałatwionych problemach emocjonalnych, będziesz konfrontowany z ludźmi i sytuacjami, których ładunek będzie trawił twoje siły. Nie raz możesz mieć do czynienia z „biednymi, utyskującymi ego” lub osobami dwulicowymi – od wewnątrz samolubnymi i zawistnymi, na zewnątrz manifestującymi anielskość. Nie daj się zwieść pozorom. Zaufaj swojemu doskonałemu „psiemu instynktowi”.

Wiedz, że problemy emocjonalne rodzą się wtedy, gdy za bardzo zagmatwasz się w dramatyzm życia. Zatracając ostrość widzenia, nie zauważasz, że ze zdrowej odległości wcale nie są one tak wielkie, jak się ci wydają. Dlatego spójrz na siebie oczami domowników, partnera/partnerki, kolegów, znajomych, a potem przyjmij w pokorze wszystkie trudne lekcje i uzdrów ich przyczynę w sobie.

W tej fali mocno akcentuje się prawo pokrewieństw i duchowych powinowactw. „Nie ogranicza się ono do spokrewnionych ze sobą osób, lecz jest naturalną więzią, jaka istnieje między dwojgiem ludzi... Zbliży ich do siebie przysłowiowy „zbieg okoliczności”, praca, realizacja wspólnego projektu, działalność społeczna… Patrząc powierzchownie, możesz mieć wrażenie, że z takimi osobami nic cię nie łączy, a mimo to wzajemne przyciąganie istnieje. Wynika to stąd, że jeszcze przed pierwszym spotkaniem na płaszczyźnie materialnej wasze Dusze zobowiązały się do współpracy. Jest to proces naturalnego powinowactwa i ma niewiele wspólnego z osobistymi życzeniami czy upodobaniami. (Za Wyrocznia Majów)

Dlatego nie przekreślaj nikogo już na starcie, bo każdy, kto teraz „przypadkowo” pojawi się na twojej drodze, może być bezpośrednio powiązany z twoim osobistym wzorcem przeznaczenia.


Medycyna PSA

W indiańskiej tradycji słowo „medycyna” oznacza „wszystko, co pomaga iść drogą współbrzmienia ze wszystkim”.
13-dniowe spektrum PSA

W chwilach gdy zacznie ogarniać cię zwątpienia, poczucie bezsilności i wewnętrznego wypalenia, reaguj szybko i zdecydowanie. Zrób dziesięć oddechów „usta–usta” – wdech ustami i wydech ustami. Ćwiczenie to ma moc najwyższej ochrony, dystansuje do dramatów życiowych, tonuje emocje, budzi radość życia, otwiera serce na miłość, oczyszcza płuca i skórę.

Data publikacji: 28.12.2019