Listy
Medycyna ZAJĄCA...

CABAN – Fala Czerwonej ZIEMI
● Drogowskazy do wiedzy
● Powinności ● Hologramy lękuOkres: 16 – 28 grudnia 2019

Fala ZIEMI otwiera 52-dniową przestrzeń Żółtego Zamku Oświecenia, któremu przewodzi 4 Ahau/Żółte Samoistne SŁOŃCE, wprowadzające nas w temat „miłość”, pojmowaną jako sztuka kreacji, wielowymiarowość patrzenia, współodczuwanie i szacunek dla człowieka za to, że jest, a nie kim jest. Na starcie fali zastanów się, jak dalece identyfikujesz się ze swoimi przekonaniami, wartościami, marzeniami, tradycją i jak bardzo polegasz na tym, co usłyszysz w telewizji albo przeczytasz w książkach lub internecie?

Caban odzwierciedla twórczego ducha płynącego z serca Ziemi do serc mądrych ludzi; symbolizuje „Ziemski Ogród”, dziedzictwo przodków, wspólnotę, więzi, prakorzenie, dom rodzinny, wspólne wartości, współodpowiedzialność i mądrego zarządcę. – Tam, gdzie brakuje dobrego gospodarza, szybko plenią się chwasty. □ W Popol Vuh czytamy: „Gdy Stworzenie zostało dopełnione przez powołanie do życia mądrego człowieka, Stwórca uczynił go strażnikiem ziemskiego Ogrodu, aby go pielęgnował i chronił… Aż nastąpiło załamanie i rozumni ludzie nie chcieli już go słuchać. Rozpierzchli się po świecie, nadużywali władzy, niszczyli ziemski ogród i siebie nawzajem”. Ale kiedyś znów nadejdzie czas, że ludzie się zjednoczą i przejmą odpowiedzialność za siebie i Ziemię”.

Impulsy płynące z poziomu Fali Ziemi dopingują nas do zrzucenia woalu zapomnienia, zdefiniowania na nowo priorytetów i dokonania głębokiej korekty w sferze odpowiedzialności, wzajemnych relacji, podejścia do życia. Mamy dwie możliwości do wyboru: „ścieżkę wspólnoty, pokoju, życia w prawdzie albo ścieżkę lęku, rewolucji, agresji. Kiedy pójdziemy drogą życzliwości, wprowadzimy do życia harmonię. Kiedy pójdziemy drogą lęku, to przyciągniemy dramaty, tematy spisków, rewolty, problem przetrwania” /za M.Wimmer, Majowie Tkacze Czasu. Jeśli twoim marzeniem jest życie w przyjaznej społeczności, to teraz masz możliwość zacząć ucieleśniać ją w swoim otoczeniu. A jeśli skupisz uwagę na negatywach, to zakotwiczysz się w hologramie lęku i ponurych scenariuszy życia w przyszłości.

Dlatego na koniec każdego dnia zastanów się i odpowiedz sobie, czy skorzystałeś ze wskazówek pomocników Ziemi, czy też zagłuszyło je wszechwiedzące ego.
Fala ZIEMI ustawia subtelne drogowskazy kierujące nas ku wiedzy o naszej prawdziwej naturze, pierwotnych wartościach i codziennych powinnościach względem siebie. Jak każda czerwona fala konfrontuje nas z następstwami naszych wcześniejszych indywidualnych i grupowych działań, abyśmy nauczyli się właściwie interpretować znaki-informacje. Tym, co najbardziej utrudnia ten proces jest nieodpowiedzialność, obłuda, zaklinanie rzeczywistości, nadinterpretacja cudzych słów, wyciąganie pochopnych wniosków.

Dlatego przez 13 najbliższych dni każdy nasz czyn będzie badany pod kątem wspólnego dobra. To, co szkodliwe, wróci do nas jak bumerang. To, co pozytywne, będzie naszą siłą napędową. Nie wracajmy więc do przeszłości i nie wybiegajmy zbytnio w przeszłość, lecz pozostańmy obecni w chwili teraźniejszej.

„Kto ma zmącone widzenie świata, nie wie, gdzie się zatrzymać, zapuścić korzenie, osiąść, poczuć się jak w domu. Wciąż wyolbrzymia własne potrzeby, a lekko traktuje sprawy, które dla innych są ważne. Jego pogmatwane drogi nie pozwalają mu dostrzec sytuacji innych ludzi” /heksagram 56.

W tym roku Fala ZIEMI wypełni tło świąt Bożego Narodzenia, wraz z którymi do świata zstępuje impuls pojednania i pokoju. Jako świadomy podróżnik w czasie i przestrzeni wykorzystaj ten czas na zacieśnienie więzi rodzinnych i spraw, aby w twojej obecności każdy czuł się dobrze. A jeśli jesteś z kimś w konflikcie, wyciągnij rękę na zgodę. Ludzie się zmieniają, doświadczają, mądrzeją - nigdy nie są tacy sami, jak w dniu zaistnienia konfliktu.


Medycyna ZAJĄCA

Słowo „medycyna” oznacza „wszystko, co pomaga ci iść drogą współbrzmienia ze wszystkim”. □ Nagualem Caban jest ZAJĄC.
13-dniowe spektrum ZIEMI

W chwilach gdy zacznie ogarniać cię zwątpienia, poczucie bezsilności i wewnętrznego wypalenia, reaguj szybko i zdecydowanie. Zrób dziesięć „nos–nos”, wdech nosem i wydech nosem. Ćwiczenie to budzi realizm, poczucie własnego Ja, wyzwala siłę do zmierzenia się z przeciwnościami, łączy z mądrością przodków, przywraca więź z rodziną, wzmacnia układ kostny.
W Fali Ziemi urodził się m.in. Lech Wałęsa/3 Wicher, Jarosław Kaczyński/10 Łącznik i Donald Tusk/13 Księżyc; zostały zarejestrowane partie PiS (5 Smok) i PO (10 Łącznik) oraz związek NSZZ „Solidarność” (13 Księżyc). Warto przemyśleć ich postawy, programy i słowa pod kątem przesłań partnerów krzyża powiązań Caban.


PODZIĘKOWANIE

Wszystkim bratnim Duszom przesyłam serdeczne podziękowanie za i bezinteresowne Dary Serca i wspieranie mnie w pracy nad umacnianiem wiedzy o prawach Czasu, w tym □ Beacie z Krakowa □ Grzegorzowi z Kalisza □ Sabinie z Katowic □ Alicji z Rybnika □ Elżbiecie z Łącka □ Krystynie z Gdyni □ Beacie z Kłodzka □ Renacie z Rzeszowa □ Annie z Babimostu □ Barbarze z Gdańska. ☼ Niech Dobro wróci do Was zwielokrotnione. In lak’ech. ☼


Data publikacji: 17.12.2019