Listy
Subtelne drogowskazy…

PIĄTY miesiąc PAWIA
● Autorytet twórczy rokuOkres 15 listopada – 12 grudnia

Jest to czas rozpoczęcia realizacji tegorocznych zadań, ale też oporu ze strony sił przeciwnych. W tym okresie należy być bardzo czujnym i ostrożnym, aby nie dać się zastraszyć ani zbić z tropu. Trzeba uważać na „fałszywych kaznodziejów”, "trybunów ludu", podżegaczy, naciągaczy. W przeciwnym razie czekają nas objazdy, potknięcia, straty, rozczarowania.

Przez 28 dni jako jednostka i społeczność będziemy naprowadzani na pokojową strategię współistnienia. Teraz najskuteczniejszym orężem jest spirytualna MĄDROŚĆ, zaś siłą – elastyczność myślenia, asertywność, optymizm /energia nośna kinu miesiąca – 9 Cimi C/Białego Solarnego Łącznika, który mówi: „jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz”.
Indywidualna praca z energią

Przez 28 dni warto obserwować siebie i swoje otoczenie przez pryzmat spolaryzowanej osobowości „piątki”.

● Po JASNEJ stronie:
„5” to człowiek czynu; jest zdolna coś poruszyć, czegoś dokonać, przełamać stereotypy, wskazać drogi wyjścia z impasu, skupić wokół siebie tłumy.

● Po CIEMNEJ stronie:
„5” to osobowość kaznodziei, snoba, pyszałka; gubi się w poglądach, brnie w ślepy zaułek, wyprowadza ludzi na manowce.