Listy
Medycyna Kobry...

ETZNAB – Fala ZWIERCIADŁA
● Zdolność rozstrzygania
● Autentyczność7–19 listopada 2019

Po 260 dniach znów otworzyła się przed nami przestrzeń, w której liczy się prawdomówność, autentyczność i wola niwelowania fałszu. Jest to czas zgłębiania sztuki rozróżniania i wyznaczania granicy między obiektywną prawdą i subiektywnym zakłamaniem człowieka. To, czy twoje spostrzeżenia ukażą się w krzywym zwierciadle, czy w klarownej tafli lustra, zależeć będzie od twojego nastawienia i chęci poznania obiektywnej prawdy.

Jeśli świadomie przekroczysz ten próg, staniesz przez „rezonansowym lustrem”, które odbija wyłącznie to, co jest w danej chwili. Dzięki temu zyskasz sposobność ujrzenia siebie w różnorodnych rolach i maskach i nie powinieneś niczemu zaprzeczać.

„Lustra” będą stawiać przed tobą także twoi bliscy, przyjaciele, znajomi, przeciwnicy i ludzie, których spotkasz na swojej drodze. Jeśli ktoś lub coś wywoła w tobie poczucie żalu, złości lub niechęci, będzie to nieomylny znak, że problem tkwi w tobie i powinieneś nad nim popracować. W przeciwnym razie nic się nie zmieni w twoim życiu – będziesz w kółko odtwarzać stary schemat, w którym nie ma miejsca na prawdę, samoodnowę, przemiany. Dlatego wprawiaj się w zdolności sprawiedliwego rozstrzygania. Nie złość się i nie buntuj, lecz na koniec każdego dnia popatrz w „rezonansowe lustro” i powiedz, czy widzisz w nim miłą, pogodną istotę, czy zawzięte, napuszone ego?


Medycyna KOBRY

W indiańskiej tradycji słowo „medycyna” oznacza „wszystko, co pomaga ci iść drogą współbrzmienia ze wszystkim”. □ Nagualem Etznab jest KOBRA.
13-dniowe spektrum Etznab

Teraz w tle fali obecna jest BIAŁA energia, symbolizująca najbardziej radykalną, konsekwentną siłę, dlatego Uważaj, abyś nie przeciągnął struny! Przygotuj się na punkt zwrotny w życiu.UWAGA:

8 listopada, w drugim dniu fali przypada PROROCZY dzień dla ludzi i świata z kinem 2 Cauac, czyli energią nośną na rok 2020/21.

● Od 10 listopada obok kinów pojawia się litera „C”, wskazująca na środkową kolumnę Tzolkin, która symbolizuje kręgosłup moralny ludzi – poszczególnych grup i środowisk, a więc i twój.


PODZIĘKOWANIE

Wszystkim bratnim Duszom przesyłam serdeczne podziękowanie za wspieranie mojej pracy nad podtrzymywaniem wiedzy o prawach Czasu i bezinteresowne Dary Serca, w tym □ Agnieszce i Małgorzacie z Warszawy. ☼ Niech Dobro wróci do Was zwielokrotnione. In lak’ech.


Data publikacji: 7.11.2019