Listy
Bufory równowagi...

Spektrum Węża
● Układ immunologicznyFala WĘŻA to nośnik życiodajnej energii, która płynie przez przestrzeń i ludzkie ciało. Dopóki jej cyrkulacja jest niezmącona, człowiek cieszy się dobrym samopoczuciem i zdrowiem. Tutaj nieomylnym drogowskazem przez życie jest ciało biologiczne.

Zanim pojawi się choroba, ciało daje nam znaki, że układ odpornościowy zaczyna wypadać z równowagi. Ciało tak jak lustro nie kłamie. Jeśli zlekceważymy jego informacje, będzie tylko kwestią czasu, kiedy zacznie szwankować zdrowie.

Badania naukowe potwierdziły, że o chorobach nie decydują wyłącznie geny i chemia, ale też informacje docierające z zewnątrz, zaś w procesie zdrowienia 30-procentowy udział ma efekt placebo. Impulsy zewnętrzne jako pierwsze rejestruje serce i błyskawicznie transportuje je przez krew do mózgu.

Na proces zdrowienia maja wpływ trzy czynniki w równych proporcjach:
● genetyka+chemia ● informacje z zewnątrz ● placebo.

Te trzy komponenty uwzględnia medycyna holistyczna (gr. holos znaczy całość), dzięki czemu leczy ona człowieka, a nie jego choroby.

„Jeśli potrafisz cieszyć się życiem i przepełnia cię radość, wdzięczność, życzliwość, to twoje serce pracuje harmonijnie i takie informacje przesyła do reszty ciała. A kiedy czujesz lęk, gniew, żal, pielęgnujesz urazy, żywisz nienawiść do ludzi, wtedy twoje serce popada w dysharmonię i wprowadza stresujące informacje do komórek. Jeżeli ten stan utrzymuje się zbyt długo, organizm wypada z równowagi, pojawiają się symptomy chorobowe”.

Dlatego uczmy się mowy ciała, a stosunkowo szybko zaczniemy instynktownie wyczuwać, gdzie zaognia się sytuacja i w porę temu przeciwdziałać. Z tymi tematami będą wiązać się nasze wzloty, upadki i problemy w Fali Węża.


Pomocna wskazówka

Każda czerwona fala konfrontuje nas z następstwami naszych wcześniejszych działań, dlatego warto powrócić do aktu wybaczania, wypowiadając bardzo świadomie podane niżej słowa:Data publikacji: 25.10.2019