Listy
W zwierciadle Prawdy...

CZWARTY miesiąc SOWY
Czas nazwać rzeczy po imieniuOkres: 18 października – 14 listopada 2019

Jaki przyświeca nam DUCH, taka jest nasza rzeczywistość. Czwarty miesiąc można przyrównać do mentalnego poligonu lub planetarnego boiska, na którym ścierają się dwie siły – postępu i wstecznictwa. Tu, w ciągu 28 dni, wyłonią się kluczowe zarysy planów i strategii działań poszczególnych liderów i przywódców na 2019/2020 rok.

Wszystko, co wydarzy się w tym okresie, będzie informacją o tym, jak będzie przebiegać proces przestawiania zwrotnic na uniwersalną praworządność i kto będzie go wspierać, a kto mu szkodzić. □ Wynik wyborów parlamentarnych w naszym kraju przesądził o głównym kierunku naszego rozwoju. Niezależnie od własnych poglądów wolę większości należy uszanować.

Siłą nośną czwartego miesiąca jest 7 Etznab, Białe Rezonansowe Zwierciadło na Fali Eb/Żółtego Człowieka, dlatego przez 28 dni wszystko będzie kręcić się wokół obrony wyższej prawdy, uniwersalnych wartości i kodeksów etycznych, jak również ludzkiego zakłamania, kupczenia, podstępnej walki o władzę kosztem innych.

Należy pamiętać, że w roku Białego Magnetycznego MAGA punktem odniesienia są prawa uniwersalne, a nie prawa i kodeksy napisane przez ludzi. Siły entropii działają tu z potrójną mocą, stąd niebywały popłoch, histeria i walka o przetrwanie egzekutorów ducha starego czasu. /Zob. "Co przyniesie rok 2019/20?"

Czwarty miesiąc zaczął się od masowych protestów w Katalonii przeciwko surowym wyrokom na przywódców ruchów niepodległościowych i gwałceniu zasad demokracji.

Data publikacji: 18.10.2019