Listy
Spektrum białego zamku...

Wybór i odpowiedzialność
● Test na wiarygodnośćW Fali Człowieka domknie się 52-dniowe spektrum białego zamku Czasu, który odpowiada za porządkowanie sceny życia i stabilizowanie sytuacji. Pierwsze trzy fale przynależne do drugiego zamku wyznaczyły zasięg działań i dziedziny, z którymi musieliśmy się zmierzyć. Ostatnia, żółta fala określi aktualny poziom twojej dojrzałości duchowej, jak również poziom dominującej świadomości ludzi.


► Fala Czerwonego WĘDROWCA /Ben
– skonfrontowała nas z tematyką wolności i zniewolenia. □ Zastanów się i odpowiedz: Od czego zdołałeś się uwolnić, a co nadal cię ogranicza? Czym są granice, które sobie wyznaczyłeś lub sądzisz, że postawili ci je inni?

► Fala Białego ŁĄCZNIKA /Cimi
– zobligowała nas do rozprawienia się z przeszłością oraz pielęgnowania wspólnych wartości i pamięci o tych, którzy odeszli. □ Co jest twoim osiągnięciem w tej fali? Czy wydostałeś się zza murów przeszłości? Czy jest jeszcze coś, co spędza ci sen z powiek?

► Fala Niebieskiego WICHRU /Cauac
– ukazała stan relacji międzyludzkich i prowokowała nas do przeciwdziałania wichrzycielstwu. □ Co jest twoim nadrzędnym priorytetem w kontaktach koleżeńskich, zawodowych i towarzyskich? Czy masz odwagę być sobą, czy też jest coś, czego się lękasz powiedzieć głośno?
..............................................................................................................

► Fala Żółtego CZŁOWIEKA /Eb
– dokona ostatecznego bilansu w temacie bycia ludzkim; tu w drugim dniu fali – w kinie 2 Ben-P/Czerwonego Biegunowego Wędrowca, odbędą się wybory parlamentarne, które przesądzą o naszej najbliższej przyszłości.


Data publikacji: 12.10.2019