Listy
Od 16 do 28 września…

Spektrum Łącznika
Realistyczne podejście do życiaGłówną tematyką w tym 13-dniowym okresie są kwestie pamiętliwości, celem – „skok” w samoświadomości, wyzwaniem – ćwiczenie pokory, problematyką – lęk przed jakimikolwiek zmianami. Każdy dzień fali wyznacza nam konkretne zadania i dopinguje do otwarcia się na małe i duże sukcesy.

Wskazówki na 13 dni:

● Ciesz się z tego, co już osiągnąłeś (1 Łącznik)
● Ustal, co cię najbardziej denerwuje (2 Ręka)
● Nie rób z igły wideł (3 Gwiazda)
● Przełam wewnętrzne opory do ludzi (4 Księżyc P)
● Spójrz na siebie oczami domowników i znajomych (5 Pies)
● Nie obrażaj się za krytyczne uwagi (6 Małpa)
● Nie igraj z ludzkimi uczuciami (7 Człowiek P)
● Działaj w większą determinacją (8 Wędrowiec)
● Nie faworyzuj pupili (9 Mag)
● Zdystansuj się do oczekiwań bliskich (10 Orzeł)
● Usuń zagrożenia - to, co się chwieje, popchnij, by upadło (11 Wojownik)
● Uporządkuj sprawy rodzinne i zawodowe (12 Ziemia P)
● Prawda nie lubi czekać (13 Zwierciadło).

Takie właśnie wyzwania będzie rzucać ci twoje środowisko, rodzina, otoczenie, życie.

PRACA DOMOWA:

► Krok 1:
Prześledź wewnętrzne powiązania dni w siatce pulsarów wielopoziomowych
i ustal dwa lub trzy dni z kinami swojej rodziny solarnej; zwróć uwagę,
której sfery one dotyczą, tzn. duchowej/przeznaczenia, fizycznej/życia,
emocjonalnej czy mentalnej/myśli/motywacje/zamiary.
► Krok 2:
Jeśli coś szczególnego wydarzy się w dowolnym dniu, prześledź odpowiedni pulsar
i odkryj, czego chce cię nauczyć dane doświadczenie i jak będzie ono rzutować
na niedaleką przyszłość.
□ Szczegółowe wskazówki znajdziesz w podręczniku „Kod Inkarnacji”, str. 23.
Data publikacji: 18.09.2019