Listy
Słabi nie potrafią przebaczyć...

Fala ŁĄCZNIKA
● Postęp
● Przebaczenie jest zaletą silnychOkres: 16 – 28 września 2019

Fala ŁĄCZNIKA wniosła do przestrzeni siłę przemian bazującą na woli przebaczenia. Od tego zależy tempo procesu uwalniania od ciężarów przeszłości i poprawy jakości życia. Jest to optymalny czas na uporanie się z pamiętliwością, wybaczenie, zadośćuczynienie, pojednanie się z samym sobą i tymi, z którymi pozostajemy w odwiecznym konflikcie duchowym. Charakterystycznymi symptomami wzbraniania się przed uśmierceniem żalu są polemiki duchowe, lęki egzystencjalne, poczucie osamotnienia, tłumiona agresja, żądza kontroli, fałszywa pokora, chęć pokazania innym, co znaczę.

Energia nośna fali działa jak białe krwinki zwalczające w organizmie to, co zagraża życiu, rozpuszcza toksyczne programy, które burzą spokój, utrudniają dialog i zawężają pole widzenia. Jest to moc wspierająca zrywanie szkodliwych powiązań na płaszczyźnie fizycznej, emocjonalnej, mentalnej i duchowej. Można mieć skrajnie różne poglądy, nie zgadzać się ze zdaniem innych, ale trzeba szanować się nawzajem.


Medycyna PSA

W indiańskiej tradycji słowo „medycyna” oznacza „wszystko, co pomaga ci iść drogą współbrzmienia ze wszystkim”. □ Pomocnikiem CIMI jest duchowa energia PSA.Nie działaj na oślep

● Nawet gdy znalazłeś się na dnie, możesz jeszcze zdobyć szczyt. Wspinaj się powoli, bez obaw i nie trać hartu ducha. Gdy osiągniesz cel, pozostań skromny. Dbaj, aby sukces cię nie oszołomił… Szlachetność, prawość, rzetelność są gwarancją powodzenia /heksagram startowy 46.

● Przestrzegaj zasad panujących w rodzinie, pracy i swoim środowisku. Nie pchaj się do przodu, bądź taktowny i zdystansowany. Zaakceptuj pozornie niekorzystne zmiany jako szansę postępu i stopniowego wzrastania na ścieżce rozwoju. Teraz ważniejsze jest dobro grupy od twoich osobistych ambicji /heksagram przyczynowy 54, za M.Piasecka, I Cing w obrazkach dla zabieganych.

Każdy dzień fali będzie nam pokazywał, czy upraliśmy się ze swoją przeszłością, czy też jej emocjonalny bagaż jest nadal przysłowiową kulą u nogi. W takiej sytuacji zbierz siły, zrzuć z pleców niepotrzebne ciężary i wyrusz w drogę jako wolny człowiek. Zaufaj mądrości przeznaczenia i w razie potrzeby świadomie inscenizuj codzienne małe „zgony”, aby przeszłość nie przesłaniała ci drogi do sukcesów i spełnienia planów. To sprawi, że zaczniesz dostrzegać wiele nowych możliwości, a los będzie przyciągać do ciebie sytuacje, pomagające ci piąć się wyżej i wyżej na szczeblach osobistego rozwoju, jak również kariery zawodowej.
PODZIĘKOWANIE

Wszystkim bratnim Duszom składam serdeczne podziękowanie za wspieranie mnie w mojej pracy i bezinteresowne Dary Serca, w tym □ Sabinie z Katowic □ Małgorzacie z Warszawy □ Janinie z Monachium □ Monice z Iławy. ☼ Wszystkie Darowizny są na bieżąco księgowane. ☼ Dziękuję też Teresie Kimi za piękną grafikę do każdej fali. ☼ Dobro powraca zwielokrotnione. ☼ In lak’ech.


Data publikacji: 17.09.2019