Listy
Czakram ciemienia...

Archetyp CIMI – Biały ŁĄCZNIK
● Tajemnica sukcesu
● Siła wewnętrznej śmierciNa kole awatara pieczęć Białego Łącznika reprezentuje świadomość MY, inaczej świadomość grupową lub społeczną; tu liczą się więzi, etyka, lojalność, poczucie przynależności do wspólnoty i współodpowiedzialność - „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. Tym, co najbardziej utrudnia człowiekowi odnalezienie miejsca w lokalnej społeczności, są presje, naciski, sugestie, przesądy i zobowiązania wynikające z tradycji rodzinnych, praktyk religijnych, narzuconych ideologii. Pierwszym wyzwaniem w tej przestrzeni jest najbliższa rodzina jako najmniejsza komórka społeczna.

Symbolika

CIMI znaczy Śmierć, ale nie w sensie dosłownym, lecz metaforycznym. W księdze Popol Vuh (majańska biblia) znak Śmierci symbolizuje przemianę, a nie fizyczną śmierć. Dzieciom urodzonym w dniu z tym znakiem szamani przepowiadali szczęśliwe życie i kontakt ze światem przodków.

Majowie utożsamiali znak CIMI ze świętym centrum. W ciele człowieka był to czakram ciemienia, przez który do świadomości spływało oświecenie, proroczy duch i przedwieczna mądrość przodków, która prowadziła człowieka przez proces przemian. Majowie wyrażali znak Cimi i ciemiączko ideogramem przedstawiającym czaszkę. □ Słynne kryształowe czaszki Majów do dziś są wielką zagadką dla świata nauki. Legendy mówią, że „kiedy 13 kryształowych czaszek spotka się na Jukatanie, wtedy przebudzi się pradawna pamięć i znów zapanuje harmonia”.

Fala Białego ŁĄCZNIKA Światów przy każdym swoim powrocie wnosi do przestrzeni impuls uśmiercania wszystkiego, co straciło termin ważności, zapowiada odrodzenie w duchu prawdy, sukcesy życiowe, doświadczanie stanu jedności ciała-umysłu-ducha. Siła sprawcza tej fali pomaga przerwać nici powiązań ze wszystkim, co skostniałe. Mogą to być wzorce duchowo-ideologiczne, lęk przed utratą czegoś lub kogoś, toksyczne znajomości, pamiętliwość, stare przyzwyczajenia lub szkodliwe nawyki, od których trudno się odciąć itp. Im silniejsze jest zesztywnienie, tym boleśniejszy może okazać się proces rozkruszania tego, co skamieniałe.

W jednym ludzkim życiu człowiek umiera tysiące razy, ponieważ każdy pierwszy krok w kierunku czegoś nowego jest poprzedzony jedną z jego wewnętrznych śmierci…

Więcej na temat jutro.

Data publikacji: 16.09.2019