Listy
Okres 3-15 września...

Spektrum WĘDROWCA
Realistyczne podejście do życiaGłówną tematyką w tym 13-dniowym okresie są kwestie wolności, celem – uwolnienie się od presji i nacisków, wyzwaniem – bycie sobą, problematyką – blokowanie się oczekiwaniami i lęk przed nieznanym. Każdy dzień fali wyznacza nam konkretne zadania i dopinguje do przekraczania własnych granic i otwarcia się na nowe możliwości.


Wskazówki na 13 dni:

● Chroń swoją przestrzeń (1 Wędrowiec)
● Bądź uczciwy wobec siebie (2 Mag)
● Naucz się mówić „NIE” (3 Orzeł)
● Przemyśl na nowo swoje motywacje (4 Wojownik)
● Nie wyciągaj przedwczesnych wniosków (5 Ziemia)
● Odważ się być sobą (6 Zwierciadło P)
● Przypatrz się swoim nawykom (7 Wicher)
● Przebacz tym, którzy sprawili ci zawód (8 Słońce)
● Współczuj, ale nie „matkuj” (9 Smok)
● Mów otwarcie o swoich radościach i potrzebach (10 Wiatr)
● Nie narzekaj (11 Noc)
● Postaw na jakość a nie ilość (12 Ziarno P)
● Uważaj na „życzliwych doradców” (13 Wąż).


PRACA DOMOWA:

► Krok 1:
Prześledź wewnętrzne powiązania dni w siatce pulsarów wielopoziomowych.
► Krok 2:
Ustal dwa lub trzy dni z kinami twojej rodziny solarnej i zwróć uwagę,
której sfery dotyczą, tzn. duchowej/przeznaczenia, fizycznej/życia,
emocjonalnej czy mentalnej/myśli, motywacje, plany.
► Krok 3:
Jeśli coś szczególnego wydarzy się w dowolnym dniu, prześledź odpowiedni pulsar,
a odkryjesz, co ewentualnie przeoczyłeś, czego ma nauczyć cię dane doświadczenie
i jak będzie to rzutować na niedaleką przyszłość.
□ Szczegółowe wskazówki znajdziecie w podręczniku „Kod Inkarnacji”.

Data publikacji: 6.09.2019