Listy
Medycyna Zająca…

Lamat ● Fala GWIAZDY
● Rajskie tęsknoty ● Nie daj się ponaglać1 – 12 lipca 2019

W cyklach ludzkiego życia Fala GWIAZDY przywołuje do pola świadomości fraktalny moment, kiedy ludzka przebiegłość i pycha zatriumfowały nad lękiem przed siłami natury i zburzyły naturalny porządek w przyrodzie. Takie były prapoczątki samoświadomości – tego zgubnego rozpoznania, że rozum człowieka może oprzeć się siłom Natury.

Potencjał Gwiazdy wypływa z praźródeł harmonii – z czasów „raju” na Ziemi, którego prawspomnienie zapisane jest w pamięci komórkowej człowieka. Dlatego jeśli poczujesz podświadomą tęsknotę za czymś innym, nieopisanym, eterycznym, to staraj się sprowadzić ją do życia – zrób coś dobrego dla innych, a nie tylko dla siebie. Wystarczy jakiś drobny gest, serdeczny uśmiech do mrukliwego sąsiada, datek dla bezdomnego, przyjazna myśl do przeciwnika itp. Jeśli nie uziemisz swojej „rajskiej tęsknoty”, dość szybko może przechwycić ją „małe ego” i pokierować cię w światy bezsilności, nudy, frustracji, zniechęcenia. We wszystkim konieczny jest umiar i samokontrola. Nadmiar energii można zainwestować w pracę i odnieść sukces albo w „grzech próżności”, czyli w zaspokojenie żądzy, narzekanie, robienie z igły wideł...

Teraz, głównym wyzwaniem jest przeciwstawić się podstępnej mocy ciemnych stron własnego Ja i mrocznych sił świata zewnętrznego. Przeciwstawić się nie oznacza demonizować „mieszkańców nocy umysłu” jako potomków zła. Tu chodzi o coś innego. Trzeba wyjść im naprzeciw z życzliwością i nie pozwól ponieść się emocjom i mrokom nieświadomości. Resztę pozostawmy świetlanym siłom nadzorujących proces korekty zdeformowanych okresów ewolucji.

Zwracam uwagę, że fala Gwiazdy jest w całości przyporządkowana do spektrum 13 miesiąca, którego przesłanie brzmi: „Nie krzycz, nie szalej, lecz obserwuj, co się dzieje. Nie daj się poganiać, zmuszać, szantażować. Rób to, co jest konieczne, dobre dla ciebie i ogółu. Gdy ktoś cię atakuje, schroń się w swoim świetle, przeczekaj burzę emocji, abyś nie został zraniony i nie zranił innych. Pozostań w zgodzie z samym sobą. W spokoju siła”.

Przestrzeń GWIAZDY odpowiada za kosmiczny ład i gwiezdną harmonię w świecie subtelnym i materialnym. Co 260 dni wprowadza do naszego świata „gwiezdnych kontrolerów”, którzy badają indywidualny dorobek człowieka, przepuszczając wszystko przez coraz drobniejsze sito i w ten sposób wyłapują „kolczaste” energie, nie pasujące do jego harmonijnego wzorca.


Medycyna ZAJĄCA

W indiańskiej tradycji słowo „medycyna” oznacza „wszystko, co pomaga ci iść drogą współbrzmienia ze wszystkim”.


PODZIĘKOWANIE

Wszystkim bratnim Duszom przesyłam serdeczne podziękowanie za wspieranie mnie w pracy nad rozprzestrzenianiem ponadczasowej wiedzy Majów i bezinteresowne Dary Serca, w tym □ Barbarze z Gdańska □ Halinie z Wołczyna. ☼ Dobro zawsze powraca. In lak’ech.


Data publikacji: 2.07.2019