Listy
Okres od 4 do 16 czerwca...

Fala WIATRU
Realistyczne podejście do życiaDziś domyka bieg fala oczyszczania sfery komunikacji. W tym spektrum kluczową tematyką była sztuka samowyrażania, celem – otwartość na inne punkty widzenia, problematyką – skrytość, wyzwaniem – cierpliwość. Każdy dzień fali wyznaczał konkretne zadania i słał pomocne wskazówki:

● Otwórz się na dialog (1 Wiatr)
● Zaufaj intuicji (2 Noc)
● Uwierz w siebie (3 Ziarno)
● Szanuj inność (4 Wąż)
● Nie bądź pamiętliwy (5 Łącznik)
● Zamknij stare sprawy, 6 Ręka
● Nie przesadzaj (7 Gwiazda)
● Wygaś ogniska niezgody (8 Księżyc),
● Bądź lojalny, ale nie naiwny (9 Pies)
● Nie daj się zastraszyć (10 Małpa)
● Nie sprzyjaj fałszywie (11 Człowiek)
● Uwolnij się od nadmiernych zobowiązań (12 Wędrowiec)
● Bądź sprawiedliwym rozjemcą (13 Mag).

A teraz zastanów się i powiedz:
Jak oceniasz stopień swojej asertywności w skali od 1 do 10.